Jordmorfag

Master i jordmorfag

Vestfold - Heltid

Er du sykepleier og ønsker å bli jordmor? Med denne utdanningen kan du arbeide med svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten, ved føde-/barselavdelinger i sykehus og fødestuer samt i privat virksomhet.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 5163
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser: 35
Malin Mevåg i simuleringssenteret for jordmorstudenter
Malin Mevåg - master i jordmorfag
Martine Topaas Billington - trener på ferdigheter
Mari Ellingsen . jordmorstudent
Mari Ellingsen, Master i jordmorfag, simuleringssenterer på campus Vestfold.

Hvorfor ta master i jordmorfag?

En jordmor er anerkjent som en ansvarsbevisst og ansvarlig fagutøver som arbeider sammen med kvinnen for å gi nødvendig støtte, omsorg og rådgivning i løpet av svangerskap, fødsel og barseltid.

Hva slags jobb får du?

Med master i jordmorfag kan man arbeide med svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten, ved føde/barsel-avdelinger i sykehus og fødestuer og i privat virksomhet.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Som student skal du under veiledning gjennomføre kliniske studier både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Universitetet benytter praksisplasser over hele Sør-Østlandet.

Dette lærer du på master i jordmorfag

Masterstudiet består av teoretiske og kliniske studier:

 • Svangerskap, fødsel og familiedannelse, del 1 og 2
 • Kvinnehelse, seksualitet og reproduktiv helse
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag
 • Kliniske studier i kommunehelsetjenesten
 • Kliniske studier i spesialisthelsetjenesten, nivå1 og 2

Obs. Du må påregne reisevei knyttet til kliniske studier.

Å bli jordmor er en fantastisk mulighet

– Det er fantastisk å få muligheten til å bli jordmor. For meg er det et privilegium å få møte og støtte kvinner og par i en svært viktig fase av livene deres, sier jordmorstudent Malin Mevåg.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført master i jordmorfag kan du søke deg inn på universitetets ph.d. - program i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av jordmorfag i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. 

 

Slik søker du om utveksling. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Deltid
Vår 2023