Nå kan du søke høyere utdanning

Gruppe med studenter som sitter og står rundt et bord og arbeider med laptop.
STUDERE? Fra 1. februar kan du begynne å søke høyere utdanning. Universitetet i Sørøst-Norge har åtte studiesteder. (Illustrasjonsfoto: Tine Poppe)

Har du planer om å bli student til høsten? 1. februar åpner søknadsvinduet til høyere utdanning.


Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller nye krav til kompetanse. Mer enn noensinne har Norge og verden behov for en arbeidsstyrke med evne til å lære noe nytt og omstille seg i tråd med økende digitalisering, automatisering og ny teknologi.

Du kan begynne å søke høyere utdanning 1. februar. En oversikt over hva du kan søke på og opptakskrav legges ut denne datoen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og resten av landets høyere utdanningsinstitusjoner. 

– Betydningen av å ha utdanning er blitt spesielt tydelig nå under pandemien, men er viktig til alle tider. Jobbene blir stadig færre for dem som verken har høyere utdanning eller fagbrev. Derfor er utdanning og kompetanse viktig i fremtidens arbeidsmarked, sier viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen

SØK OPPTAK: Her søker du opptak til utdanning i Norge  

Bli sikker på studievalget

USN skal bidra til å utdanne arbeidskraften som Norge trenger og samarbeider tett med arbeidslivet for å sikre relevant utdanning.

Gjennom refleksjon og handlingskompetanse skal studentene settes i stand til å utøve kritisk refleksjon, se nye muligheter og utvikle innovative løsninger i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring.

 

 

Å velge hva du skal bli når du blir stor, er et viktig valg å ta i livet. Det er normalt å være usikker. Du vet du vil studere, men det er et hav av studier å velge mellom. Hvordan skal du klare å ta det riktige valget?

– Å velge utdanning kan være vanskelig, og det er heller ikke lett å gi råd. En kombinasjon av å se hva slags yrker som etterspørres og hva du tror du vil trives med, er nok det beste utgangspunktet for de fleste. Du blir gjerne god til det du interesserer deg for. USN har mange utdanninger, og vi gleder oss til å ta imot nye studenter på våre åtte forskjellige studiesteder, sier Ingvild Marheim Larsen.

Du kan søke blant mange ulike bachelor- og mastergradsutdanninger, og USN har samlet gode råd til deg som skal velge utdanning her:

Trenger du mer hjelp på veien, kan du sjekke den nasjonale nettportalen utdanning.no for informasjon om utdanning og yrke. Hos den offentlige karriereveiledning.no kan du snakke med en karriereveileder på nett eller telefon om opplæring, utdanning og jobb.

Hvilke krav stilles?

Regler for opptak til høyere utdanning består av krav for opptak og regler for å rangere søkerne som er kvalifisert for et studium.

Samordna opptak har ansvar for opptak til de fleste studiene ved norske universiteter og høyskoler. Her logger du deg inn og legger til studiene du vil søke på og laste opp riktig dokumentasjon. Noen institusjoner, inkludert USN, har også egne lokale opptak hvor du søker direkte til studiestedet via Søknadsweb.

For opptak til de fleste studier kreves generell studiekompetanse. Noen studier har i tillegg krav om bestemte programfag fra videregående som i matematikk og andre realfag til medisin og helsefagstudier. Til noen studier stilles krav om bestemte ferdigheter eller at søkerne må bestå en opptaksprøve.

Du konkurrerer om studieplassene med poengsummen din. Når et studium har flere kvalifiserte søkere enn det er plass til, må søkerne rangeres i en køordning. 

I kvote for førstegangsvitnemål teller kun resultatene fra videregående for søkere som ikke fyller mer enn 21 år i søknadsåret. I ordinær kvote gis tilleggspoeng for blant annet militærtjeneste, folkehøyskole, annen høyere utdanning og alderspoeng.

SØK HER: Opptak til utdanning i Norge

Yrkesfaglig vei til høyere utdanning

USN og enkelte andre universiteter og høyskoler tilbyr yrkesfaglig vei til høyere utdanning, såkalt y-vei.

Søkere uten generell studiekompetanse, men som har relevant fagbrev eller fagutdanning, kan søke opptak denne veien. Y-veistudiene er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn. 

Y-VEIEN: Her kan du søke y-veien ved USN

 

 

 

 

Søknadsfrister til høyere utdanning

Her er fristene som gjelder hovedsakelig for opptak gjennom Samordna opptak. Sjekk også frister som faller inn under lokalt opptak.

1. februar: Søknadsportalen til høyere utdanning, Samordna opptak, åpner og studieoversikten legges ut. Til grunnutdanninger og 5-årige masterprogrammer ved USN søker du der. Hvis du vil søke blant annet y-vei, tresemester, forkurs, master eller videreutdanninger, søker du gjennom lokalt opptak og Søknadsweb

 

1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkegrupper til høyere utdanning: søkere med realfagskompetanse, søkere om tidlig opptak og søkere på særskilt vurdering, samt søkere til Politihøgskolen og luftfartsfag ved UiT Norges arktiske universitet.

 

15. mars: Søknadsfrist for studielån og stipend for vårsemesteret. Vær oppmerksom på at enkelte søkegrupper har andre frister.

 

20. mars: Dokumentasjonsfrist for 1. mars-søkere. 

 

15. april: Ordinær søknadsfrist for studier som søkes gjennom Samordna opptak og Søknadsweb.  

 

15. april: Dokumentasjonsfrist for 15. april-søkere. 

 

1. juli: Frist for å ettersende dokumenter om utdanning og praksis du fullfører samme vår som du søker utdanning.

 

1. juli: Frist for å omprioritere studieønskene dine. 

 

20. juli: Svar på hovedopptaket til høyere utdanning. Husk at du må svare på hovedopptaket for å takke ja til studieplass.

 

19. juli: Oversikt over ledige studieplasser legges ut på Samordna Opptak. 

 

20. juli: Restetorget åpner på Samordna opptak og du kan søke ledige studieplasser.

 

24. juli: Siste frist for å svare på hovedopptaket.

 

15. november: Søknadsfrist for studielån og stipend for høstsemesteret. Vær oppmerksom på at enkelte søkegrupper har andre frister.