Studentombud

Har du fått avslag på en søknad, mottatt varsel om tap av eksamensrett eller opplevd å bli forskjellsbehandlet eller trakassert i studiesituasjoner? Da kan du få hjelp av studentombudet vårt.


Forhåpentligvis går de fleste studenter gjennom studiet sitt som planlagt, men noen ganger oppstår hindringer som gjør at man kan trenge bistand i saker som gjelder egen studiesituasjon. Studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) kan be Studentombudet om hjelp.

Studentombud ved HSN Cecilie Jurgens. Foto.Studentombudet avgjør ikke saker, men er en nøytral person som vil kunne gi deg råd og veiledning om dine rettigheter og plikter i din studiesituasjon. Videre kan Studentombudet gi veiledning om prosessen videre i saker, hvilke dokumentasjon som er relevant og hvordan du bør fremme saken din. 

Når bør du gå til Studentombudet?

  • Hvis du har spørsmål om dine rettigheter i forbindelse med studiesituasjonen (opptak, eksamen, praksis, skikkethetsvurdering, læringsmiljø, saksbehandling, m.m.)
  • Hvis du trenger hjelp til å kommunisere med noen ved universitetet
  • Hvis du er usikker på hvilke retningslinjer eller prosedyrer som gjelder for din type sak eller trenger hjelp i forbindelse med innsending av klage eller en pågående klagesak
  • Hvis du ønsker å vite hvilke ressurser eller alternativer som er tilgjengelige
  • Hvis du føler at en prosedyre eller praksis ved USN ikke blir fulgt på riktig måte

Er du berørt? Kom å bli hørt!

Hjelp fra Studentombudet er gratis og uforpliktende. Studentombudet har taushetsplikt og saken din vil ikke bli tatt opp med andre med mindre du selv ønsker det.

Studentombudet er opptatt av at studentsaker får en forsvarlig og korrekt saksbehandling, at studenter skal føle at de blir hørt og at prosesser oppleves rettferdig. Rett skal være rett!