USN profesjon. Illustrasjon.

USN Profesjon skal vidareutvikle og styrkje samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet innanfor alle lærer- og helse- og sosialfagutdanningane våre. Ny, relevant og forskingsbasert kunnskap for profesjonen og profesjonsutdanninga skal utviklast gjennom samarbeidet.