• Om USN»
  • Våre gaveprofessorater

Våre gaveprofessorater

Rektor Petter Aasen (til venstre) og Senior VD Ole-Jacob Siljan i Yara signerte avtalen om gaveprofessoratet under en tilstelning på campus Porsgrunn. Bak fra venstre instituttleder Svein Thore Hagen, instituttleder Klaus-Joachim Jens, prorektor Nils Kristian Bogen, Stian Sannes fra Yara og dekan Morten C. Melaaen. Rektor Petter Aasen (til venstre) og Senior VD Ole-Jacob Siljan i Yara signerte avtalen om gaveprofessoratet under en tilstelning på campus Porsgrunn. Bak fra venstre instituttleder Svein Thore Hagen, instituttleder Klaus-Joachim Jens, prorektor Nils Kristian Bogen, Stian Sannes fra Yara og dekan Morten C. Melaaen.
Rektor Petter Aasen (til høyre) er svært fornøyd mottaker av to nye gaveprofessorater gitt av daglig leder Gisle Dahn i Sparebank 1 Stiftelsen BV. Her signerer de samarbeidsavtalene. Rektor Petter Aasen (til høyre) er svært fornøyd mottaker av to nye gaveprofessorater gitt av daglig leder Gisle Dahn i Sparebank 1 Stiftelsen BV. Her signerer de samarbeidsavtalene.
Gaveprofessorat fra A. Wilhelmsen Foundation. Fra venstre, 1. rekke: Aage Ingebret Jøsang, (USN), Claus Mørch (A. Wilhelmsen Foundation), Tom Furulund (A. Wilhelmsen Foundation), Marita Huseby (A. Wilhelmsen Foundation), Knut Nossen (A. Wilhelmsen Foundation). 2. rekke: Tone Gran (USN), Duy Tho Do (HSN), Petter Aasen (USN), Kristian Bogen (USN), Solveig Wilhelmsen (A. Wilhelmsen Foundation), Ketil A. Sollien (USN). I tillegg deltok Margaret Garmann (A. Wilhelmsen Foundation) og Anne Kari Botnmark (USN). Gaveprofessorat fra A. Wilhelmsen Foundation. Fra venstre, 1. rekke: Aage Ingebret Jøsang, (USN), Claus Mørch (A. Wilhelmsen Foundation), Tom Furulund (A. Wilhelmsen Foundation), Marita Huseby (A. Wilhelmsen Foundation), Knut Nossen (A. Wilhelmsen Foundation). 2. rekke: Tone Gran (USN), Duy Tho Do (HSN), Petter Aasen (USN), Kristian Bogen (USN), Solveig Wilhelmsen (A. Wilhelmsen Foundation), Ketil A. Sollien (USN). I tillegg deltok Margaret Garmann (A. Wilhelmsen Foundation) og Anne Kari Botnmark (USN).
Gaveprofessorat fra Sparebankstiftelsene i Telemark (Holla og Lunde, og Grenland) og Sparebank 1 Telemark. Per Halvorsen, som er administrerande banksjef i Sparebank 1 Telemark signerer avtalen med Petter Aasen på campus Bø.
USN og Sparebankstiftelsen Nøtterøy - Tønsberg med avtale om et gaveprofessorat som skal styrke revisjonsyrket. Rektor Petter Aasen og leder Bjørn Engås i Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg signerte avtalen.
Politikere i Skien kommune vedtok å bevilge 1,2 millioner kr til et gaveprofessorat ved USN. Til sammen har det offentlige Telemark nå bevilget 4,1 millioner til de såkalte «Birkelandelandsprofessoratene» ved USN. Bildet er fra møte mellom USN, politikere og bedriftsledere i januar 2018,

Samarbeidspartnerne våre støtter oss med gaveprofessorater. Gavene finansierer viktig forskning i to til seks år. Våre gaveprofessorater og samarbeidspartnere inkluderer:


Autonome systemer og maskinlæring

Ett gaveprofessoat støttet av Yara med oppstart høsten 2019. 
 

Beredskap og krisehåndtering

Ett gaveprofessorat støttet av Vestfold fylkeskommune med oppstart høsten 2019. Forvaltes av Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskap
 

Bruk av flytende naturgass i skipsfarten (LNG)

Ett gavestipendiat støttet av A. Wilhelmsen.
Forvaltes av Institutt for maritime operasjoner
 

Entreprenørskap og innovasjon

Ett gaveprofessorat støttet av Sparebankstiftelsene i Telemark (Holla og Lunde, og Grenland) og Sparebank 1 Telemark.

Ett gaveprofessorat støttet av Drammen kommune.

Ett gaveprofessorat støttet av Vestfold fylkeskommune.
 

Folkehelse og smarte byer 

To gaveprofesssorat støttet av Sparebank1 stiftelsen
 

Helse- og velferdsteknologi

Ett gaveprofessorat innen Birkelandinitiativet, støttet av Grenlandskommunene og Telemark Fylkeskommune.
 

Karriereveiledning

Professorkvalifiseringsstipend i karriereveiledning til Roger Kjærgård gitt av Buskerud fylkeskommune. Avsluttes høsten 2021. 
 

Maritim kompetanse

Ett gavestipendiat til prosjektet MARKOM støttet av regjeringens satsing for Maritim Kompetanse 2020.
 

Markedsføringsledelse

To gaveprofessorater og en stipendiatstilling støttet av Buskerud fylkeskommune og næringslivet på Ringerike med Hønefoss Sparebank, Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Sparebankstiftelsen Ringerike.
 

Prosessindustri

Ett gaveprofessorat støttet av Porsgrunn kommune og Telemark fylkeskommune for å styrke koblingen mellom USN og prosessindustrien i Grenland.
 

Revisjon

Ett gaveprofessorat støttet av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg til styrking av revisjonsyrket.
 

Systems Engineering Subsea

Ett gaveprofessorat støttet av Buskerud fylkeskommune.