Dermatologisk sykepleie

Dermatologisk sykepleie

Dette studiet er for sykepleiere som arbeider innen spesialisthelsetjenesten, og er utviklet i samarbeid med Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i dermatologi.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.11.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2019

Hvorfor dermatologisk sykepleie?

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider innen spesialisthelsetjenesten, både på sengeposter og poliklinikker ved hudavdelinger, ansatte ved sykehjem og hjemmetjenesten samt sykepleiere som arbeider innenfor det private hudpleiemarkedet.

Studiet vil også være egnet for sykepleiere som har videreutdanning innen sår.

Dette lærer du hos oss

Studiet inneholder følgende hovedtemaer:

 • Huden
 • Immunologi
 • Hudsykdommer
 • Å leve med hudlidelser
 • Sår
 • Venerologi
 • Diagnostisering og behandling av hudsykdommer
 • Sykepleietjenester til personer med hudlidelser
 • Helse- og omsorgstjenester til personer med hudsykdommer
 • Dermatologisk praksis i spesialisthelsetjenesten

Slik er studiet

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år med forelesninger, gruppearbeid, praksis og selvstudier. Undervisningen har et omfang på 24 dager à 6 timer som er organisert i 6 samlinger à 4 dager.

Opptakskrav

3-årig bachelorutdanning i sykepleie eller tilsvarende og minst ett års relevant praksis. Det gis mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Det kreves at søkere er i en relevant arbeidssituasjon under studieforløpet.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

 • Antall semester: 2
 • Kostnader Studieavgift blir oppdatert. Kull 17 Vår: kr. 35.000,-
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student