Foreldreveiledningsprogram – Parenting Young Children (PYC)

Foreldreveiledningsprogram – Parenting Young Children (PYC)

Parenting Young Children (PYC) er et foreldreveiledningsprogram som egner seg til veiledning av foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn.

Ledig plass, søk nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Løpende opptak frem til 03 september.
Studiepoeng
0
Oppstart
Høst 2019

Dette lærer du hos oss

Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. På grunnkurset gis det innføring i grunnleggende kunnskaper om kognitive utfordringer, språkvansker og generelle lærevansker og hvordan man kan legge til rette for læring for personer med slike vansker. Det gis også en inngående innføring i PYC programmets ulike deler med vekt på samarbeidsrelasjoner, felles mål og utforming av tiltak. PYC bygger på kunnskapen om Empowerment som en arbeidsmåte hvor en søker å utvikle strategier som gjør at foreldrene kan øke egen kompetanse, og få større innflytelse over egen situasjon. Målet er at foreldrene skal oppnå ferdigheter og kunnskap til selv å påvirke sin virkelighet og handle i eget liv til beste for barna. Gjennom grunnkurset lærer du å begynne veiledningen enkelt, konkretisere det abstrakte, be om bekreftelse på forståelse, ha fokus på egen rolle som veileder og handle mer enn å prate.

Fordi programmet er konkret egner det seg for veiledning til foreldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker.

I grunnkurset vil det være praktiske øvelser, rollespill og utprøving av undervisningsstrategier.

Grunnkurset følges opp med metodestøtte i utprøvingsperioden på 6-8 mnd.

Foreldreveiledningskurs - parenting young children - pycb

Samling

PYC er organisert med et 3 dagers grunnkurs og metodestøtte i grupper. Metodestøtte gis som 3 x 3 timer metodestøtte på Skype (Skype business) og som samling 2 ganger x 1 dag (09.00 – 16.00) i en periode på ca.6- 8 mnd.

  • Grunnkurset: 08.10.19 til 10.10.19

  • Metodestøtte: 3 timer Skype business: ca. desember 2019, mars og  juni 2020

  • Dagsamlinger: ca. januar/februar og april/mai 2020

Nøyaktige datoer avklares med deltakerne. Dagsamlingene gjennomføres primært i USN lokaler, enten ved campus Porsgrunn, Bakkenteigen eller Drammen. Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

Opptakskrav

Kurset henvender seg til ansatte i barnevern, familiesenter, helsestasjon eller andre som jobber med tiltak i familier hvor en eller begge foreldrene har språkvansker, kognitive vansker eller generelle lærevansker som påvirker foreldreskapet. Det anbefales minst to ansatte fra hver virksomhet til kurset slik at man kan støtte hverandre i utprøving og oppfølging.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Porsgrunn

  • Antall semester: 1
  • Kostnader 17.000 totalt for kurset (8.500,- per semester )
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student