Far og sønn

Foreldreveiledningsprogram – Parenting Young Children (PYC)

Drammen - Deltid

Parenting Young Children (PYC) er et foreldreveiledningsprogram som egner seg til veiledning av foreldre med behov for konkret, individuell og hjemmebasert veiledning og støtte for å styrke samspill og omsorgskompetanse for barn.

 • Søknadsfrist: Løpende opptak frem til 25. august.
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Kurs og etterutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 0
 • Kostnader: Kr. 22.000,-.
 • Søknadsfrist: Løpende opptak frem til 25. august.
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

PYC er organisert med et 3 dagers grunnkurs og metodestøtte i grupper. Grunnkurset gir en innføring i programmet og gjennomføres samlet over 3 hele dager (09.00-16.00). Metodestøtte gis digitalt som 5 samlinger i en periode på 3-6 måneder når deltakerne prøver ut programmet i egen virksomhet.  

Gjennomført og godkjent grunnkurs og metodestøtte kvalifiserer til sertifisering som PYC veileder. 

 • Grunnkurset: 23. - 25. september 2024.

Nøyaktige datoer for metodestøtte avklares med deltakerne. Vi tar forbehold om eventuelle endringer.

 

Mor og datter

Dette lærer du hos oss

Programmet har som mål å gi støtte til innlæring og utvikling av foreldreferdigheter i samspill og praktisk omsorgskompetanse. På grunnkurset gis det innføring i grunnleggende kunnskaper om kognitive utfordringer, språkvansker og generelle lærevansker og hvordan man kan legge til rette for læring for personer med slike vansker. Det gis også en inngående innføring i PYC programmets ulike deler med vekt på samarbeidsrelasjoner, felles mål og utforming av tiltak. PYC bygger på kunnskapen om Empowerment som en arbeidsmåte hvor en søker å utvikle strategier som gjør at foreldrene kan øke egen kompetanse, og få større innflytelse over egen situasjon. Målet er at foreldrene skal oppnå ferdigheter og kunnskap til selv å påvirke sin virkelighet og handle i eget liv til beste for barna. Gjennom grunnkurset lærer du å begynne veiledningen enkelt, konkretisere det abstrakte, be om bekreftelse på forståelse, ha fokus på egen rolle som veileder og vise foreldrene hva de skal gjøre  mer enn å fortelle dem det. 

Fordi programmet er konkret egner det seg for veiledning til foreldre som strever med betydningen i norsk språk, hukommelse, struktur, tidsplanlegging eller som har generelle lærevansker.

I grunnkurset vil det være praktiske øvelser, rollespill og utprøving av undervisningsstrategier.

Grunnkurset følges opp med metodestøtte i utprøvingsperioden på 3-5 mnd.

Liv Høystad videreutdanning PYC

Anbefaler videreutdanning i foreldreveiledning

Jobber du med veiledning av foreldre? Les hvorfor Liv Høystad anbefaler å ta etterutdanningen PYC.

Opptakskrav

Kurset henvender seg til ansatte i barnevern, familiesenter, helsestasjon eller andre som jobber med tiltak i familier hvor en eller begge foreldrene har språkvansker, kognitive vansker eller generelle lærevansker som påvirker foreldreskapet. Det anbefales minst to ansatte fra hver virksomhet til kurset slik at man kan støtte hverandre i utprøving og oppfølging.

Søkere tas opp fortløpende til kurset er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp deltakere frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.