Bachelor i jus

Bachelor i jus

Med bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor. Ved fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og dermed kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor jus?

Bachelor i jus gir deg kompetanse til å løse tvister, ulike juridiske problemer og styrings- og driftsmessige spørsmål i privat og offentlig virksomhet. Kompetansen omfatter konflikthåndtering i private rettsforhold, etablering, organisering og styring av virksomheter, håndtering av selskapsovertakelser, fusjoner, handel og andre transaksjoner relatert til virksomheter.

Bacheloren gir solid grunnlag for å forstå myndighetsutøvelse, til å fatte beslutninger i komplekse situasjoner og for refleksjon over reglenes rolle i en bredere samfunnsmessig sammenheng.

 

 

Hva slags jobb får du?

Bachelor i jus gir deg muligheten til å utøve mange yrker i både offentlig og privat sektor, herunder i tverrfaglige team og nettverk. Eksempler på aktuelle arbeidsoppgaver er konflikthåndtering, juridisk saksbehandling og analyse, rådgivning, ivaretagelse av drifts-, økonomi- og organisasjonsmessige funksjoner, arbeid med finansieringsløsninger, forhandlinger og kontraktsutforming i Norge og internasjonalt. 

Dersom du etter endt bachelorgrad velger å ta en master i rettsvitenskap i Norge eller kandidatutdannelsen i Danmark, får du en fullverdig juristutdannelse og kan da blant annet praktisere som advokat og dommer. 

Kontakt med arbeidslivet

Universitetet samarbeider med advokatkontorer og andre samarbeidspartnere som bidrar med gjesteforelesere. 

Jusstudentenes linjeforening (forening for studenter) arrangerer også en årlig prosedyrekonkurranse i samarbeid med faglærere og eksterne advokater. Finalen holdes i Ringerike tingrett. Les mer og se video.

Fra høsten 2016 er Gatejuristen representert på Ringerike. Gatejuristen er en ideell organisasjon som gir gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt rusproblemer. Våren 2018 etablerte også Barnas Jurist seg på Ringerike. Barnas Jurist tilbyr gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. 

Gatejuristen og Barnas Jurist rekrutterer frivillige jusstudenter ved USN. Studentene som jobber i Gatejuristen og Barnas Jurist får mulighet til å yte bistand til sine klienter under faglig veiledning fra ansatte jurister.

Dette lærer du på jus

Grunnleggende sett går jusstudiet ut på å lære den juridiske metode. Å beherske juridisk metode gir grunnlag for selvstendig arbeid, kritisk refleksjon og livslang læring.

I studiet lærer du gjennom bruk av juridisk metode å identifisere og løse juridiske problemer innenfor alle sentrale rettsområder knyttet til både offentlig og privat virksomhet.

Du får undervisning i sentrale rettsemner som blant annet kjøpsrett, avtale- og kontraktsrett, arverett, familierett, erstatningsrett, statsrett, menneskeretter og forvaltningsrett. 

Skaff deg internasjonal erfaring

Studenter ved bachelorstudiet i jus kan også delta på ett eller flere av universitetets internasjonale sommerkurs.

Mer om videre utdanningsmuligheter

Etter fullført bachelor kan du også søke deg inn på master i rettsvitenskap via Samordna opptak og fortsette med juristutdanning ved Universitetet i Oslo (UIO), Universitetet i Tromsø (UIT) eller Universitetet i Bergen (UIB). Studiet er forhåndsgodkjent som de tre første årene i master i rettsvitenskap ved UIO. Se punkt 9 og 10 i konverteringstabell ved UIO (og forholdet til UIT og UIB).

Det kan også søkes på kandidat- og masterstudier ved andre universiteter eller høyskoler. USN har flere studenter som har studert videre på kandidatutdannelsen Cand.jur i Danmark, blant annet ved Aarhus Universitet. Det enkelte universitet eller høyskole vil ved forespørsel kunne gi informasjon om hvorvidt de godkjenner bachelor i jus som opptak til sine masterstudier. Les mer om denne muligheten.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 526
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student