Bachelor i jus

Bachelor i jus

Med bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor. Ved fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og dermed kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor jus?

Jus er spennende og gir kompetanse til å løse viktige problemer og konflikter. Jus gir også kompetanse til å drive, organisere og bygge virksomhet på mange ulike samfunnsområder. Jus handler om hverdagen til folk flest. Du blir for eksempel samboer eller gift. Hvilke juridiske konsekvenser har det? Eller du kjøper en PC hvor skjermen ryker kort etter. Hvilke juridiske rettigheter har du? Jusen handler også om å etablere nye selskaper, slå sammen eller splitte opp selskaper, inngå kontrakter om produksjon og levering av solcellepaneler, myndighetenes behandling av søknader om uførepensjon eller søknad om konsesjon for å etablere et nytt forsikringsselskap.

Jusutdanning fra USN gjør deg attraktiv både med tanke på videre utdanning og yrkesvalg. Etter fullføring av et av våre utdanningsløp vil du kunne løse juridiske oppgaver innenfor alle områder i både offentlig og privat sektor.

Nyhet 2017: Nå kan du ta bachelor i forretningsjus og økonomi!

 

Våre studietilbud

USN er stolt av at vi kan tilby tre hovedløp for jusstudier. To av løpene bygger på bachelor i jus og fører frem til en full jusutdanning. Det tredje løpet er helt nytt og består av en kombinasjon av jus og økonomi. Dette løpet kan ende med graden cand.merc. (jur), det vil si en master som du tar ved et dansk universitet i henhold til vår samarbeidsavtale med universitetet du velger. Nedenfor følger en skisse over de tre alternative studieløpene.

Cand.jur – Danmark

Bachelor i jus tas først ved USN. Deretter kan du ta Kandidat i Jura, cand.jur. (tilsvarende norsk master i rettsvitenskap) ved Aarhus Universitet. Du kan da få alle tradisjonelle juristjobber også i Norge, for eksempel dommer og advokat. Fullført bachelor ved USN gir adgang til å ta masterstudiet ved Aarhus Universitet. Når du har kommet inn på bachelorstudiet ved USN er du dermed sikret en mulighet til å fullføre et komplett jusstudium. 

Master i jus – Norge

Bachelor i jus tas først ved USN. Deretter kan du ta master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. USN har tilbudt denne ordningen i mange år. Den fungerer godt og har over flere år hatt en økende søknadsmengde. Studentene må søke opptak på masterstudiet ved UIO via Samordna opptak basert på karakterer fra videregående skole. 

Nedenfor finner du mer informasjon om forholdet til Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø.

Bachelor i forretningsjus og økonomi med mulighet for master i Danmark

Nyhet våren 2017 er en ny utdanning i forretningsjus og økonomi. Bachelor i forretningsjus og økonomi tas her på USN. Deretter kan du ta kandidatutdannelse (oppnå graden cand.merc. (jur.)) ved Aarhus Universitet, som USN har en samarbeidsavtale med. Fullføring av bachelor i forretningsjus og økonomi ved USN gir rett til å ta nevnte master ved Aarhus Universitet. Denne masterutdannelsen tilbys også ved Copenhagen Business School, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Bacheloren i forretningsjus og økonomi kan også benyttes som del av en utdannelse til siviløkonom. Utdannelse i forretningsjus og økonomi vil gi gode muligheter til mange ulike, attraktive jobber i næringslivet eller i andre samfunnssektorer. Les mer om bachelor i forretningsjus og økonomi.

Hva slags jobb får du?

Med en bachelorgrad i jus kan du både innenfor privat og offentlig sektor arbeide med juridisk saksbehandling, juridiske vurderinger, kontrakter, forhandlinger, håndtering av ulike konflikter og organisering av ulike virksomheter.

Dersom du velger å fullføre studiet med en master i rettsvitenskap ved Aarhus Universitet eller ved et norsk universitet kan du få alle typer jobber innen justissektoren, for eksempel dommer og advokat. Du kan da som fullutdannet jurist jobbe med alle mulige juridiske oppgaver. Du kan for eksempel få jobb som saksbehandler eller advokat i en bank, et forsikringsselskap eller i et industriselskap. Alternativt kan du få jobb som for eksempel rådgiver i Finansdepartementet, Finanstilsynet eller i Helsedirektoratet. Også kommunene og forsknings- og utdanningssektoren tilbyr mange interessante jobber for jurister.

Kontakt med arbeidslivet

Universitetet samarbeider med advokatkontorer og andre samarbeidspartnere som bidrar med gjesteforelesere og arbeider som veiledere. I valgfaget strafferett gjennomføres det besøk i Ringerike fengsel og Ringerike Tingrett.

Jusstudentenes linjeforeningen (forening for studenter) arrangerer også en årlig prosedyrekonkurranse i samarbeid med faglærere og eksterne advokater. Finalen holdes i Ringerike tingrett. Les mer og se video.

Fra høsten 2016 er Gatejuristen representert på Ringerike. Gatejuristen er en ideell organisasjon som gir rettshjelp for personer med rusproblemer. Organisasjonen tilbyr rettshjelp i samarbeid med Universitetet, jusstudentenes linjeforening og Advokatfirmaet Buttingsrud. Den rekrutterer studenter som tar bachelor i jus. Studentene som jobber i Gatejuristen får mulighet til å yte bistand til sine klienter under faglig veiledning fra gatejuristens ansatte jurist. Les mer om Gatejuristen.

Dette lærer du på jus

Grunnleggende sett går jusstudiet ut på å lære den juridiske metode, det vil si hva som er akseptabel og forsvarlig fremgangsmåte for å løse juridiske problemer. Å beherske juridisk metode gir grunnlag for selvstendig arbeid, kritisk refleksjon og livslang læring.

I studiet lærer du gjennom bruk av juridisk metode å identifisere og løse juridiske problemer innenfor alle sentrale rettsområder knyttet til både offentlig og privat virksomhet.

Du får undervisning i alle sentrale rettsemner, for eksempel kjøpsrett, avtale- og kontraktsrett, arverett, familierett, erstatningsrett, statsrett, menneskeretter, forvaltningsrett og strafferett. 

Det gis også undervisning i bruk av Lovdata i samarbeid med stiftelsen Lovdata, samt opplæring i kildebruk.

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i jus i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studenter ved bachelorstudiet i jus kan også delta på ett eller flere av universitetets internasjonale sommerkurs.

USNs samarbeid med Aarhus Universitet (se nedenfor, under «Videre utdanningsmuligheter») gir deg dessuten en unik mulighet til å skaffe deg en internasjonalt rettet juristutdanning, som du også kan bruke i Norge.

Mer om videre utdanningsmuligheter

USN har som nevnt ovenfor inngått samarbeidsavtale med Aarhus Universitet i Danmark som gjør at du etter avlagt bachelorgrad i jus kan søke deg inn på juristutdannelsen Kandidat i Jura, cand.jur. (tilsvarende norsk master i rettsvitenskap). Med denne utdanningen kan du få jobb som advokat og dommer tilsvarende hva du kan med en norsk master. Les mer om denne muligheten.

Etter fullført bachelor kan du som nevnt også søke deg inn på master i rettsvitenskap via Samordna opptak og fortsette med juristutdanning ved Universitetet i Oslo (UIO), Universitetet i Tromsø (UIT) eller Universitetet i Bergen (UIB). Studiet er forhåndsgodkjent som de tre første årene i master i rettsvitenskap ved UIO. Se punkt 9 og 10 i konverteringstabell ved UIO (og forholdet til UIT og UIB).

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 526
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student