Bachelor i spesialpedagogikk

Bachelor i spesialpedagogikk

Vil du arbeide med mennesker som trenger ekstra hjelp? Med bachelorgrad i spesialpedagogikk kan du bidra til å gi flere muligheten til å mestre.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere bachelor i spesialpedagogikk?

Ønsker du et mer inkluderende samfunn der alle barn, unge og voksne får muligheter til å lære, kommunisere og delta, og til å realisere sine iboende evner?

Ønsker du å være med å tilrettelegge og gi støtte for fremgang, utvikling og gode livsvilkår for mennesker med funksjonsnedsettelser, og som av ulike årsaker møter komplekse utfordringer i sin livsutfoldelse?

Da er dette studiet for deg.

Hva slags jobb får du?

Spesialpedagogisk kompetanse er etterspurt i en rekke virksomheter i opplæringssektoren og innen helse- og omsorgsfaglige virksomheter og tjenester. 

Med bachelorgrad i spesialpedagogikk kan du jobbe med barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse, utviklingshemming, ervervet hodeskade, nevrologiske lidelser, rusproblematikk og/eller psykiske vansker. Studiet gjør deg egnet til å søke jobber i ulike omsorgs- og oppvekstarenaer der barn og unge ferdes, - avlastningsboliger, vernede bedrifter, fritidsklubber, rusomsorg, boligfellesskap, NAV, kriminalomsorg, spesialskole og barnevernsinstitusjoner. Studenter som har formell undervisningskompetanse, eller som oppnår dette i tillegg til denne bacheloren, kan kunne arbeide som spesialpedagog/spesiallærer i barnehage og skole.

Kontakt med arbeidslivet

På bachelorstudiet i spesialpedagogikk får du seks ukers praksis fordelt på de 3 årene. Gjennom arbeid med bacheloroppgaven og andre fagkrav får du mulighet til å fordype deg i tema knyttet til praksisperiodene. Studiet trekker også inn ressurspersoner som på ulikt vis er knyttet til praksisfeltet.

Dette lærer du på bachelor i spesialpedagogikk

Bachelorgraden i spesialpedagogikk gir kunnskap, ferdigheter og kompetanse innenfor mange områder i det spesialpedagogiske fagfeltet. 

Du lærer blant annet om anerkjennende kommunikasjon, om menneskers egenverdi og mangfold. Du får kunnskap om hvordan barn, unge og voksne med funksjonsutfordringer lærer og utvikler seg. 

Studiet legger vekt på dialog og refleksjon knyttet til ulike temaer, slik at du får et godt grunnlag til å reflektere rundt problemstillinger du møter i det spesialpedagogisk arbeidsfeltet. Med utgangspunktet i den enkeltes ressurser og kompetanse, er helhetlig tilnærming til læring og utvikling på ulike arenaer unikt for dette studiet. Sentralt i studiet er kartlegging, forebygging, tilrettelegging og igangsetting av tiltak som fremmer læring, deltakelse og inkludering. 

Med bachelor i spesialpedagogikk kan du søke om opptak på master i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i spesialpedagogikk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gjør deg kvalifisert til ulike masterstudier blant annet master i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Notodden

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 30
  • Søkekode: 222 853
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student