Kunst og håndverk 1, trinn 1-10 – Kompetanse for kvalitet

Kunst og håndverk 1, trinn 1-10 – Kompetanse for kvalitet

Videreutdanning for lærere som ønsker kompetanse i kunst og håndverk.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

 

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Dette lærer du hos oss

Studiet er delt i to emner hvert på 15 stp.

Emne 1 i høstsemesteret vil vektlegge håndverk og praktisk skapende arbeid i ulike materialer og teknikker, redskaper og estetiske virkemidler knyttet til todimensjonale uttrykk. 

Emne 2 i vårsemesteret vil vektlegge innføring i verkstedarbeid og håndverk knyttet til tre, tekstil og leire knyttet til tredimensjonale uttrykk.

Litteraturliste for høsten 2019 blir klar i juni.


Student arbeider med trykk

Studenter maler

Fargepalett på iPad

Studieopplegg/undervisning

Studiet er nett- og samlingsbasert, kombinert med utviklingsprosjekter på egen skole.

Det legges opp til differensiert opplegg for 1.-7.trinn og 5.-10. trinn ut fra studentenes behov.

Gjennom studiet skal studentene tilegne seg erfaring med varierte arbeidsformer og verktøy i kunst og håndverk, deriblant utforskende undervisning og bruk av digitale verktøy.

Studiearbeidet veksler mellom:

  • teori
  • praktisk arbeid
  • faglig utprøving på egen skole
  • didaktisk refleksjon

Undervisningen organiseres med:

  • tre timer ukentlig nettundervisning i sanntid, på dagtid, i webkonferansesystemet Zoom 
  • to samlinger à 4 dager, per semester, på campus Notodden


Studieåret 2019-2020:

Oppstart på nett i uke 34: tirsdag 20. august kl. 12.30 - 15.30

Nettundervisning videre på tirsdager når det ikke er samling.

Første samling på Notodden i uke 38: tirsdag 17. til fredag 20. september

Samlinger videre på Notodden i uke 43, 5 og 10 – tirsdag til fredag.

Semesterplan med nærmere detaljer blir klar ved studiestart. 


Les mer om:

Opptak

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning og tilsatt i skolen.  

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, eller ikke blir prioritert av skoleeier, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Nettstudier / Samlingsbasert – Nettstudium

  • Antall semester: 2
  • Kostnader - Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. - Semesteravgift p.t. kr. 922 (kr. 300 i materialavgifter per semester kommer i tillegg). Pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student