Bachelor i eiendomsmegling

Bachelor i eiendomsmegling

Dette er en praktisk rettet utdanning som gir deg generell kompetanse innen økonomi, markedsføring og jus. Gjennom studiet opparbeider du deg kunnskaper og ferdigheter som behøves for å jobbe som eiendomsmegler.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor velge eiendomsmegling?

Eiendomsmegleren har en viktig rolle i norsk økonomi og for boligeiere. Eiendom representerer store verdier, og som eiendomsmegler sørger du for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg, ordentlig og effektiv måte.

Studiet er praktisk rettet og gir deg gode kunnskaper om meglerens rolle. Du får ferdigheter og kompetanse til å gjøre en god jobb i den praktiske meglerhverdagen. Med denne bacheloren får du samtidig en økonomisk-administrativ utdanning.

 

 

Hva slags jobb får du

Du kan blant annet jobbe med eiendomsmegling, først som eiendomsmeglerfullmektig og senere som eiendomsmegler, som er en beskyttet tittel. Det betyr at du må ha godkjent eiendomsmeglereksamen og to års arbeidserfaring fra bransjen før du kan kalle deg eiendomsmegler.

Du kan også jobbe som fagansvarlig i et eiendomsmeglingsforetak, som eiendomsforvalter, eiendomsutvikler eller med markedsføring innenfor bransjen.

Dessuten åpner denne utdanningen for andre økonomisk-administrative jobber, deriblant mulighet for autorisasjon som regnskapsfører med noen tilleggsfag.

 

Nærhet til arbeidslivet

I siste studieår kan du velge å ha praksis i en eiendomsmeglerbedrift. Det er starten på et godt nettverk og du får referanser som hjelper deg når du søker jobb. Studentene får kontakt med arbeidslivet også gjennom studiebesøk til relevante bedrifter og gjesteforelesere.

Dette lærer du hos oss

Gjennom studiet opparbeider du faglig innsikt, analytiske evner og problemforståelse knyttet til alle relevante sider ved eiendomsmegling.

Kunnskap om og ferdigheter innen praktisk eiendomsmegling har en stor plass i alle tre studieår. I tillegg får du kompetanse innen de spesielle teoretiske fagområder en eiendomsmegler har særlig bruk for, slik som jus for eiendomsmeglere, regnskap for eiendomshandel og finansiering av eiendomsinvestering.

Gjennom eiendomsmeglingsstudiet får du også kunnskap i relevante og viktige støttefag som markedsføring, IT, bedriftsøkonomi og regnskap, matematikk, forretningsjus, statistikk, organisasjonsfag, finansiering og investering, og skatt- og avgiftsrett. Utdanningen gir således også en god økonomisk/administrativ kompetanse.

Studiet er godkjent av Finanstilsynet og gir studentene rett til å bruke tittelen eiendomsmegler etter to år med arbeidserfaring.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i eiendomsmegling i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanning?

Etter bachelor i eiendomsmegling kan du gå videre på en master i eiendomsutvikling og med noen tilleggsfag ta en økonomisk/administrativ mastergrad.

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Bø

Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student