Glaukom i optometrisk praksis

Glaukom i optometrisk praksis

Er du optiker og ønsker deg økt kompetanse innenfor glaukom? Da har vi et spennende studietilbud for deg!

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.01.1970
Studiepoeng
10
Oppstart
Høst 2020

Dette er «Glaukom i optometrisk praksis»

Formålet med utdanningen er å gi et godt teoretisk grunnlag og avanserte kliniske ferdigheter for undersøkelse av: (1) personer ved mistanke om glaukom og (2) personer som har kjent glaukom. I tillegg vil utdanningen gi forståelse for viktigheten av faglig vurdering og samhandling med andre profesjoner om personer som har mistenkt eller kjent glaukom.

Etter gjennomført utdanning har du tilegnet deg avansert kunnskap om glaukom. Ferdighetene ervervet gjennom utdanningen gjør deg i stand til å undersøke, analysere, identifisere, diagnostisere og differensialdiagnostisere glaukom og okulær hypertensjon. Utdanningen vil gi kompetanse til å: (1) å utføre en hensiktsmessig og fullstendig undersøkelse for å identifisere og diagnostisere glaukom og håndtere pasienter med ulike typer av glaukom og (2) samhandle med spesialisthelsetjenesten i forhold til henvisning og oppfølging av glaukom.

Målgruppe

Denne utdanningen er rettet mot autoriserte optikere.

Hvorfor ta videreutdanning innen glaukom i optometrisk praksis?

Mange av de som går til optiker er eldre og hyppigheten av øyesykdommer og synshemming øker når man blir eldre. Forekomsten av kjent glaukom er 2,1 % hos voksne over 40 år, og det antas at 50 % ikke er diagnostisert. Det vil derfor være et stort behov for kompetanse innenfor glaukom i optometrisk praksis.

Hva slags jobb får du?

I privat optometrisk praksis vil du daglig ha nytte av kompetansen du tilegner deg.

Dette lærer du hos oss

Glaukom i optometrisk praksis inneholder: patofysiologi, epidemiologi og klassifiseringssystemer for glaukom, risikofaktorer for glaukom, eksfoliasjons- og pigmentdispersjonsglaukom, synsbanen og struktur-funksjonssammenhengen, differensialdiagnostisering, kunnskapsbasert praksis for glaukom, medisinsk og kirurgisk behandling av glaukom, behandlingsforløp og oppfølging av glaukom, person-orientert anamneseopptak, vurdering og digital fotografering av optisk nervehode, optisk koherens tomografi / skanning laser tomografi, vurdering av fremre kammer og gonioskopi, perimetri, og tonometri og pakymetri.

Slik er studiet

Dette er et samlingsbasert deltidsstudium.

Undervisningen gis i form av campus-baserte samlinger med emneorienterte forelesninger (60 %) og workshops (40 %) der kliniske metoder utføres på medstudent og demopasienter. Av andre læringsaktiviteter inngår en obligatorisk oppgave (kasusrapport) og et arbeidskrav (loggbok).

Vurderingen i utdanningen inkluderer én kasusrapport som teller 30 % av totalkarakteren og en skriftlig eksamen som teller 70 % av totalkarakteren.

Planlagte kurssamlinger:

Vil gå høsten 2020, eventuelt våren 2021.

Opptakskrav

Autorisasjon som optiker med minimum et års praksis.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Kongsberg

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 1
  • Kostnader kr 19.000,- Pluss semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student