Synsundersøkelse av en endre mann

Glaukom i optometrisk praksis

Kongsberg - Deltid

Er du optiker og ønsker deg økt kompetanse innenfor glaukom? Da har vi et spennende studietilbud for deg!

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Kongsberg
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Vår 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 10
 • Kostnader: 20.300.-
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 1
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger våren 2024

 • Uke 10: 7/3 – 8/3
 • Uke 15: 11/4 – 12/4
 • Uke 21: 23/5 – 24/5
 • Uke 23: 7/6 – skriftlig eksamen

Undervisning

Dette er et samlingsbasert deltidsstudium.

Undervisningen gis i form av campus-baserte samlinger med emneorienterte forelesninger (60 %) og workshops (40 %) der kliniske metoder utføres på medstudent og demopasienter. Av andre læringsaktiviteter inngår en obligatorisk oppgave (kasusrapport) og et arbeidskrav (loggbok).

Vurdering

Vurderingen i utdanningen inkluderer én kasusrapport som teller 30 % av totalkarakteren og en skriftlig eksamen som teller 70 % av totalkarakteren.

Dette er «Glaukom i optometrisk praksis»

Formålet med utdanningen er å gi et godt teoretisk grunnlag og avanserte kliniske ferdigheter for undersøkelse av: (1) personer ved mistanke om glaukom og (2) personer som har kjent glaukom. I tillegg vil utdanningen gi forståelse for viktigheten av faglig vurdering og samhandling med andre profesjoner om personer som har mistenkt eller kjent glaukom.

Etter gjennomført utdanning har du tilegnet deg avansert kunnskap om glaukom. Ferdighetene ervervet gjennom utdanningen gjør deg i stand til å undersøke, analysere, identifisere, diagnostisere og differensialdiagnostisere glaukom og okulær hypertensjon. Utdanningen vil gi kompetanse til å: (1) å utføre en hensiktsmessig og fullstendig undersøkelse for å identifisere og diagnostisere glaukom og håndtere pasienter med ulike typer av glaukom og (2) samhandle med spesialisthelsetjenesten i forhold til henvisning og oppfølging av glaukom.

Målgruppe

Denne utdanningen er rettet mot autoriserte optikere med minimum ett års praksis.

Hvorfor ta videreutdanning innen glaukom i optometrisk praksis?

Mange av de som går til optiker er eldre og hyppigheten av øyesykdommer og synshemming øker når man blir eldre. Forekomsten av kjent glaukom er 2,1 % hos voksne over 40 år, og det antas at 50 % ikke er diagnostisert. Det vil derfor være et stort behov for kompetanse innenfor glaukom i optometrisk praksis.

Hva slags jobb får du?

I privat optometrisk praksis vil du daglig ha nytte av kompetansen du tilegner deg.

Dette lærer du hos oss

Glaukom i optometrisk praksis inneholder: patofysiologi, epidemiologi og klassifiseringssystemer for glaukom, risikofaktorer for glaukom, eksfoliasjons- og pigmentdispersjonsglaukom, synsbanen og struktur-funksjonssammenhengen, differensialdiagnostisering, kunnskapsbasert praksis for glaukom, medisinsk og kirurgisk behandling av glaukom, behandlingsforløp og oppfølging av glaukom, person-orientert anamneseopptak, vurdering og digital fotografering av optisk nervehode, optisk koherens tomografi / skanning laser tomografi, vurdering av fremre kammer og gonioskopi, perimetri, og tonometri og pakymetri.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Autorisasjon som optiker med minimum et års praksis.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.