Forfatterstudium

Forfatterstudium

Det skapende forfatterarbeidet står sentralt i forfatterstudiet i Bø. I tillegg får du innsikt i litteraturteori og forfatteryrkets praktiske sider.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor forfatterstudiet?

På forfatterstudiet i Bø får du en fantastisk mulighet til å utvikle dine litterære evner. Mange av de mest anerkjente forfatterne i Norge foreleser på studiet. Flere av dem har selv vært studenter ved fatterutdanninga. Den prisbelønte dikteren og romanforfatteren Rune Christiansen har faglig hovedansvar for studiet. Forfatterutdanningen er et samarbeidstiltak mellom Universitetet i Sørøst-Norge og Den norske forfatterforening.

Geir Gulliksen, prisbelønnet forfatter og redaktør, om forfatterstudiet:

 - Å gå på forfatterstudiet er det viktigste jeg har gjort. Alt siden relaterer seg på en eller annen måte til noe jeg har lært der. 

Hva slags jobb får du?

Mange studenter blir forfattere. Tidligere studenter jobber også i forlag og media, eller i andre deler av kulturlivet. 

Kontakt med arbeidslivet

I studiet inngår møter med forlagsbransjen, med redaktører og med litteraturkritikere. Studentene har også praksis i Grenland friteater i den perioden de jobber med manuskriptarbeid for teater.

Dette lærer du hos oss

Forfatterutdanningen i Bø er en kunstfaglig utdanning hvor du lærer å skrive skjønnlitterære tekster.

Studiet er satt sammen av tre deler som går parallelt gjennom hele studiet:

  • Skriveverksted med praktiske skriveøvelser, tekstanalyse og arbeid med egne litterære prosjekt innenfor ulike sjangere.
  • Litteraturteori: Forelesinger, litterær analyse, innføring i sentrale litterære verk.
  • Seminardel: seminar av varierende lengde.

Det skapende arbeidet, “litteraturproduksjonen”, med drøftinger og analyse av egne og andres tekster, har en sentral plass i studiet. Seminar- og teoridelen skal gi perspektiv til dette arbeidet. I studiet får du også kunnskap om de mer praktiske sidene ved forfatteryrket.

Studieåret skal være en tid for prøving, refleksjon og innhenting av kunnskap fra ulike fagdisipliner innen humaniora. Ved forfatterstudiet vil vi føre disse sammen og la dette være styrende for det bevisste tekstarbeidet og den skapende prosessen.

TV-innslag fra forfatterstudenters praksis hos Grenland Friteater.

NRK-intervju med student Madeleine Ferre (nett-reportasje).

Videre utdanning

Studiet kan, etter søknad, gå inn som en del av en bachelorgrad ved universitet og høyskoler.

Opptakskrav

Opplastede skjønnlitterære tekstprøver (15 sider på norsk, svensk eller dansk). Teksten eller tekstene kan være i en eller flere skjønnlitterære sjangre: novelle, utdrag fra roman, dikt, essay, skuespill.

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Bø

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student