info
Studenter på ekskursjon med gatekunstner Eric Ness Christiansen

Master i kulturstudier

Master i kulturstudier gir deg dyp innsikt i sentrale temaer innen kultur og samfunnsliv, og passer for deg som vil gjøre karriere i kultursektoren eller som lektor.

Velg heltid eller deltid

Ved vår campus i Bø kan du ta master i kulturledelse som heltids- eller deltidsstudium.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Heltid
Høst 2024
På campus
Deltid
Høst 2024

Hvorfor master i kulturstudier?

Ønsker du å få dypere innsikt i sentrale temaer innen kultur og moderne samfunnsliv? Kanskje vil du undersøke hvordan nye medier og kulturytringer preger oppveksten til kommende generasjoner? Vil du finne ut hvordan aktuell kulturpolitikk oppleves og oppfattes i et multikulturelt Norge? Eller kanskje du ønsker å fordype deg i temaer som nye kunstnerroller, identitet, kulturledelse, globalisering, barndom, natur eller kropp og kjønn?

På master i kulturstudier får du mulighet til å ta et dypdykk i disse og mange flere temaer. Master i kulturstudier kan søkes av de med kultur- eller kunstbakgrunn, av humanister og de med relevant samfunnsvitenskapelig bakgrunn eller lærerutdanning. Masterstudiet har to poler: Kulturanalyse og kultursektor. Studiet forbereder deg både til arbeid i kultursektoren og til akademisk forskning. 

Studiet er campusbasert, men inkluderer også digitale elementer for å legge til rette for studenter som studerer på distanse.

Hva slags jobb får du?

Her er eksempler på steder hvor studenter får jobb etter studiene: 

 • Kulturnæring- og kulturindustri
 • Kulturredaksjoner og forlag
 • Galleri, museum og biblioteker
 • Kulturhus og scenekunstinstitusjoner
 • Kulturforvaltning i stat, fylke og kommune
 • Forskningsinstitusjoner
 • Skoleverket: Masterstudiet gir lektorkompetanse etter praktisk-pedagogisk utdanning for de som har bachelorgrad med et undervisningsrelevant humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag

Tidligere studenter jobber i dag ved blant annet Kulturrådet, Telemarksforskning, Telemark Museum, Oslo kommune, Bø kommune, og i offentlige stillinger som blant annet kulturskolerektor og biblioteksjef.

Dette lærer du på master i kulturstudier

Etter en grunnleggende innføring i kultur, humaniora og samfunnsvitenskapens historie får du velge å fordype deg innen tema som for eksempel:

 • Kultur og ledelse
 • Medieutvikling
 • Barne- og ungdomskultur
 • Kulturarv i bruk
 • Kulturmarkedsføring og publikumsutvikling
 • Natur og kultur
 • Kulturpolitikk
 • Kjønn og kultur
 • Migrasjon og kulturell mangfold

Ekskursjoner

Hver høst prøver vi å gjennomføre ekskursjon til utlandet, dersom det er tilstrekkelig med studenter som melder seg. Turene skaper er sosialt og faglig miljø mellom studenter og studenter og forelesere. Tidligere år har vi blant annet organisert turer til Hanaholmen i Helsinki, til Pune i India og til Mexico.

Studiet foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv.

Videre utdanningsmuligheter

Master i kulturstudier gir grunnlag for opptak til ph.d. i kulturstudier. Du vil også kunne ta praktisk-pedagogisk utdanning og få lektorkompetanse.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av kulturstudier i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.