info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Master i kulturstudier

Master i kulturstudier passer for deg som vil gjøre karriere i kultursektoren og for deg som er lærer og ønsker lektorkompetanse. Studiet gir deg innsikt i sentrale temaer innen kultur og moderne samfunnsliv.

Velg heltid eller deltid

Ved vår campus i Bø tilbyr vi master i kulturledelse både som heltids- og deltidsstudium.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Heltid
Høst 2024
På campus
Deltid
Høst 2024

Hvorfor master i kulturstudier?

Er du interessert i å skaffe deg en dypere innsikt i sentrale temaer innen kultur og moderne samfunnsliv? Kanskje vil du undersøke hvordan nye medier og nye kulturytringer preger oppveksten til nye generasjoner? Kanskje du vil finne ut hvordan aktuell kulturpolitikk oppleves og oppfattes i et multikulturelt Norge? Eller kanskje du ønsker å fordype deg i temaer som nye kunstnerroller, identitet, kulturledelse, globalisering, barndom, natur eller kropp og kjønn?

På master i kulturstudier får du mulighet til å ta et dypdykk i dette, og mange flere temaer. Master i kulturstudier kan søkes av de med kultur- eller kunstbakgrunn, av humanister og de med relevant samfunnsvitenskapelig bakgrunn eller lærerutdanning. Masterstudiet har to poler: Kulturanalyse og kultursektor. Studiet forbereder deg både til arbeid i kultursektoren og til akademisk forskning. 

Hva slags jobb får du?

Her er eksempler på steder hvor studenter får jobb etter studiene: 

 • Kulturnæring- og kulturindustri
 • Kulturredaksjoner og forlag
 • Galleri, museum og biblioteker
 • Kulturhus og scenekunstinstitusjoner
 • Kulturforvaltning i stat, fylke og kommune
 • Forskningsinstitusjoner
 • Skoleverket: Masterstudiet gir lektorkompetanse etter praktisk-pedagogisk utdanning for de som har bachelorgrad med et undervisningsrelevant humanistisk eller samfunnsvitenskapelig fag

Tidligere studenter jobber i dag ved blant annet Kulturrådet, Telemarksforskning, Telemark Museum, Oslo kommune, Bø kommune, og i offentlige stillinger som blant annet kulturskolerektor og biblioteksjef.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i kulturstudier

Etter en grunnleggende innføring i kultur, humaniora og samfunnsvitenskapen historie får du velge å fordype deg innen tema som for eksempel:

 • Kultur og ledelse
 • Medieutvikling
 • Barne- og ungdomskultur
 • Kulturarv i bruk
 • Kulturmarkedsføring og publikumsutvikling
 • Natur og kultur
 • Kulturpolitikk
 • Kjønn og kultur
 • Migrasjon og kulturell mangfold

Ekskursjoner
Hver høst blir studentene invitert med til det nordiske konferansesenteret Hanaholmen i Helsinki. Her skapes det et godt sosialt og faglig studiemiljø mellom studenter og forelesere. Vi planlegger også ekskursjoner til Mexico og India.

Studiet foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv.

Videre utdanningsmuligheter

Master i kulturstudier gir grunnlag for opptak til ph.d. i kulturstudier. Du vil også kunne ta praktisk-pedagogisk utdanning og få lektorkompetanse.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av kulturstudier i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Velg heltid eller deltid

Ved vår campus i Bø tilbyr vi master i kulturledelse både som heltids- og deltidsstudium.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
På campus
Heltid
Høst 2024
På campus
Deltid
Høst 2024