Systems Engineering (industrimaster)

Master of Science – Systems Engineering (industrimaster)

Kongsberg - Deltid

Grip en unik mulighet til å jobbe i en høyteknologisk bedrift, samtidig som du studerer Systems Engineering. Du studerer femti prosent og jobber femti prosent med lønn i en relevant bedrift. Du får muligheten til å vokse inn i en rolle som ingeniør, og blir rustet til å møte industriens behov for effektivitet og nye arbeidsmetoder.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Kongsberg
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Søkekode: 7113
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.03.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 25
Legg varsel i kalenderen min

 

 

 

Hvorfor industrimaster i Systems Engineering?

Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustrien og oljebransjen, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling. Med denne masterutdanning vil du være kvalifisert for å delta i, og lede utviklingen av store komplekse produkter og systemer, som krever at mange fagområder er involvert.

 

Industrimasterprogrammet er et enestående utdanningstilbud gjennom sitt tette og forpliktende samarbeidet med internasjonale og toneangivende bedrifter i Norge. Studietilbudet er en del av kunnskapsprosjektet til Norwegian Center of Expertise in Systems Engineering (NCE-SE). Det har også vært en av teknologipilotene til NHO, som bruker denne modellen som eksempel på beste praksis.

“We have used your programmes as shining examples wherever we go – and told people to look to USN. And we certainly hope many will follow your example»

Rune Foshaug, Avdelingsdirektør Kompetanse og innovasjon, NHO.

Masterstudiet er beregnet på deg som nettopp er ferdig med bachelorstudiet og som ikke har startet i en jobb. Industrimaster-modellen er utviklet på USN, og kvalitetssikret gjennom mange år. Den sikrer deg en deltidsstilling i en bedrift samtidig som du studerer. Dermed får du uvurderlig erfaring, inntekt og et nettverk som vil være der når du er ferdig med studiet.

For deg som allerede jobber som ingeniør kan du også ta Systems Engineering på deltid eller du kan ta enkeltkurs i Systems Engineering.

 

Hva slags jobb får du?

Du blir attraktiv på arbeidsmarkedet fordi du får omfattende arbeidserfaring, i kombinasjon med en tverrfaglig mastergrads-utdanning.

Studentene våre blir blant annet rustet til å gå inn i stillinger som prosjektledere.

Valgmulighetene er mange, med en master i Systems Engineering. Mange studenter fortsetter også i en stilling i bedriften de har jobbet i under studiet.

 

 

Kontakt med arbeidslivet

Studentene i programmet er ansatt 50% som ingeniør i en relevant bedrift og har samme vilkår som faste ansatte.

Vi har en stadig økende bedrifts portefølje av nasjonale og internasjonale høyteknologi bedrifter som studentene våre jobber i.

 

 

Dette lærer du på masteren i Systems Engineering

Systems Engineering er en tverrfaglig mastergrad med fokus på hvordan du kan designe og lede komplekse ingeniør systemer gjennom produktets livssyklus. Systems Engineering er det ultimate verktøyet for rask overføring av kunnskap til konkurransedyktige produkter og tjenester.

Masterprogrammet består av Systems Engineerings-fag og dybdefag. Det område du velger å spesialisere deg innenfor er avhengig av hvilken faglig bakgrunn du har, hvilken jobb du har i dag, hva arbeidsgiveren din trenger og hva du har lyst til å jobbe med i fremtiden.

Du kan velge mellom fordypning i følgende fagområder: Systems Engineering, Subsea Engineering, Embedded Systems, Computer Science, Business and Management, Industrial Domain, og Sustainability. Andre fordypninger ved andre høgskoler eller universiteter er også et alternativ.

Studiet undervises på campus Kongsberg, som byr på et bredt og sosialt studentliv. Les mer om livet som student i Kongsberg:

Videre utdanningsmuligheter

Med en MSc i Systems Engineering kan du søke opptak på våre doktorgradsstudier innenfor:

 • Applied Micro and Nano Systems
 • Nautical Operations

Opptak gis av programstyret ved det enkelte ph.d.-program basert på en individuell vurdering. For mer informasjon om opptak til ph.d.-program se universitetets ph.d.-håndbok.

Vi kan tilby forskningsutdannelse med veiledere fra Systems Engineering, og i samarbeid med ledende Systems Engineering institusjoner som Stevens Institute of Tecnology og universitetet i Twente. Vår nåværende forskning omfatter Systems Engineering, Systems Architecture, Engineering kommunikasjon, Logistikk, sikkerhet og pålitelighet, Design Thinking og Human Centric Design. Vi bruker industrien som laboratorium og forskningsmetode, og samarbeider med en rekke bransjer som transport, maritime, forsvar, subsea, energi, MedTech og materialer.

Vi oppfordrer også fageksperter med spesiell interesse for Systems Engineering til å begynne på en nærings-ph.d. Dette er en doktorgradsutdanning hvor kandidaten er ansatt i en bedrift, og hvor forskningen har en tydelig relevans for bedriften.

Norwegian Institute for Systems Engineering (NISE)

NISE ble etablert av felles innsats av norsk Center of Expertise-System Engineering (NCE SE) og USN. NISE er nå en del av institutt for realfag og industrisystemer ved campus Kongsberg. NISE sin viktigste oppgave er å bidra til å styrke det tekniske samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og teknologibedrifter i NCE.

Ved å samarbeide med ledende internasjonal forskning og utvikling (FoU) og Stevens Institute of Technology (SIT), tilbyr NISE spisskompetanse innen Systems Engineering. SIT har vært modell for å etablere NISE siden 2006. Noen SIT-professorer har deltids-undervisning og forskningsforpliktelse ved NISE.

All undervisning er lagt opp som samlinger med intensiv undervisning. Systems Engineerings-fagene er lagt opp med en ukes intensivundervisning, etterfulgt av 10 ukers jobbing med en prosjektoppgave. For noen av valgfagene vil det være 3 x 3 dager med undervisning. Utover samlingene må det beregnes tid til arbeid med prosjektoppgaver.

Masteravhandlingen vil knyttes til utviklingsprosjekter i bedriften du jobber i eller er utplassert i. Det er satt av et halvt år i planen til å jobbe med denne oppgaven. Veiledere skal være både fra industri og skole.

Opptak, oppstart og sommerjobb

Husk å fylle ut og legg ved dette vedlegget sammen med din søknad om opptak til studiet. For å bli tatt opp til heltidsstudiet sender du inn din søknad via Søknadsweb (bruk søkeknappen i søknadsperioden).

Oppstart av studiet skjer i august. For de som får plass på Industrimasterstudiet vil det kunne være muligheter for sommerjobb. Den vil da normalt starte i juni.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Systems Engineering (industrimaster) i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

 • Bachelor i ingeniør- eller realfag eller tilsvarende.
 • Andre naturvitenskapelige og/eller teknologiske bachelorgrader kan vurderes såfremt graden inneholder minst 20 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk eller fysikk
 • Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.
 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk.
 • Søkere må være tilbudt en jobb i en relevant høyteknologisk bedrift som passer inn i industrimaster-programmet. USN skaffer bedriftsplasser gjennom sine partnerbedrifter. Du kan også søke med egen arbeidsplass, men for å få opptak må bedriften du jobber for inngå partneravtale med USN.

 

Viktig informasjon om opptak for deg som søker med en bachelorgrad tatt utenfor Norden.

Dokumentasjonskrav for opptak til industrimaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidspartnere før intervjurundene
 • Motivasjonsbrev (på engelsk)
 • Relevante arbeidsattester
 • CV
 • Du må fylle ut og legge ved et eget skjema i søknaden din

Annen viktig informasjon

 • Du som skal fullføre utdanningen din det vårsemesteret du søker kan få betinget tilbud om studieplass.
 • Vi har et begrenset antall plasser på industrimasterprogrammet, og det kan bli konkurranse om plassene
 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir visum/Please note that applicants without permanent residence permit will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a visa. 
Legg varsel i kalenderen min