Opptaksregler

Opptakskravet for det enkelte studiet står beskrevet på studietilbudssiden for studiet du ønsker å søke.