Slik søker du videreutdanning og masterprogrammer - USN Søknadsweb

Skal du søke masterprogrammer og videreutdanninger ved USN, må du søke via USN Søknadsweb. USN Søknadsweb er en nettbasert tjeneste hvor du registrerer din søknad, laster opp dokumentasjon og registrerer ditt svar når resultat av opptak publiseres.


USN Søknadsweb - trinn for trinn

Du logger på USN Søknadsweb enten med Feide eller ID-porten.

  1. Velg ønsket språk
  2. Registrer personinformasjon.
  3. Velg opptakstype
  4. Registrer søknadsalternativ.
  5. Last opp dokumentasjon i henhold til opptakskravet/informasjon du får på USN Søknadsweb.
  6. Når søknaden er sendt, får du kvittering i USN Søknadsweb og på e-post. All kommunikasjon rundt søknaden din vil foregå per e-post, så det er viktig at du sjekker at du har mottatt kvittering både i USN Søknadsweb og på e-post. Vær obs på at e-posten kan ha havnet i søppelpost.
  7. Sjekk din e-post regelmessig underveis i søknadsprosessen. All informasjon blir sendt elektronisk. Husk også å sjekke søppelpost.
  8. Svar på studietilbud eller ventelisteplass innen angitt frist. Hvis du ikke svarer innen fristen mister du studie- eller ventelisteplassen.

Videoguide

Slik registrerer du din søknad i USN Søknadsweb:

 

Kurs og videreutdanning

Kurs og videreutdanning har egne søkerutiner. Du finner mer informasjon om hvordan du søker disse studiene på hver enkelt studietilbudsside.