Slik søker du videreutdanning og masterprogrammer

Skal du søke masterprogrammer og videreutdanninger ved USN, må du søke via Søknadsweb. Søknadsweb er en nettbasert tjeneste hvor du registrerer søknad og laster opp dokumentasjon, samt får svar og takker ja eller nei til et eventuelt tilbud om studieplass eller ventelisteplass.