Satser globalt med simulering i skyen

Studenter en jente og to gutter i klasserom foran PC-skjermer med skybasert simulatortrening
GLOBALT MARKED: Universitetet i Sørøst-Norge skal utvikle faglig innhold i Kongsberg Digitals skybaserte simulatorløsninger. Plattformen gjøres tilgjengelig for egne studenter og på det globale markedet.  (Foto: Kongsberg Digital)

Ny simulatorteknologi i skyen skal gi maritim utdanning flere muligheter og større fleksibilitet. USN signerer avtale med Kongsberg Digital om utvikling og salg av skybaserte øvelser internasjonalt.


Teknologiutvikling og FNs mål om bærekraftig bruk av havressursene setter nye krav til kompetanse i maritim sektor. Det har igjen innvirkning på utdanningen.  

Nå vil Universitetet i Sørøst-Norge (USN) samarbeide med Kongsberg Digital AS (KDI) om å utvikle siste skrik innen skybaserte simulatortjenester som kan brukes hvor som helst og når som helst. 

– Gjennom samarbeidsavtalen løftes simulatorbasert undervisning og ferdighetstrening fra campusbaserte fysiske simulatorer til skybaserte løsninger. Det vil styrke kvaliteten og relevansen både i profesjonsutdanningene og i etter- og videreutdanning til et arbeidsliv som er i rask endring. Samtidig åpner det for at USN kan styrke sin posisjon som internasjonal aktør innenfor dette fagområdet, sier rektor Petter Aasen.

USN undertegner både en samarbeidsavtale om utvikling av skybaserte øvelser og en partnerskapsavtale for kommersielt samarbeid med KDI. 

– En slik kommersiell avtale er helt nytt for USN. Avtalen åpner for at universitetet kan selge skybaserte produkter på KDIs verdensomspennende plattform, sier Jørn Kragh.

LES OGSÅ: Vil hindre utenforskap i ny avtale  

Synlig i den store verden

Han er teamkoordinator i eMAR under USN Partnerskap, som bistår med å digitalisere deler av universitetets maritime utdanning.

– Mulighetene og nytten for skybasert simulatortrening er blitt tydelig aktualisert under Covid 19-situasjonen. Å tilby andre studier i verden samme kvalitetsprodukt som til våre egne studenter, vil gi USN en ekstra gevinst, sier Kragh.

Kongsberg Digital er verdensledende på utvikling og kommersialisering av skybaserte løsninger som skal møte behovene for maritim trening og utdanning. Riktig kompetanse for fremtidens havrom skal sikre at maritim næring fortsetter som sentral bidragsyter til Norges velstand og vekst.

– Simulatorbasert utdanning og trening er sentralt i maritime profesjonsutdanninger. USN har en internasjonal posisjon i denne sammenheng både når det gjelder innholdet i programmene og forskningsbasert pedagogisk tilrettelegging, sier Aasen.

– For KDI betyr avtalen at vi kan utvikle og kvalitetssikre skysimuleringsløsningen i samarbeid med en partner med utstrakt kompetanse på bruk av simulatorer i undervisningssammenheng, sier Morten Hasås, Senior Vice President for maritim simulering i KDI. 

En jente og gutt studenter sittende med ryggen til foran en laptop på et bord i åpent universitetslandskap.

Selskapets plattformløsning K-Sim Connect fungerer som en markedsplass hvor selskaper, institusjoner og andre interesserte kan utforske og abonnere på en rekke skybaserte simuleringsløsninger.

– Vi ønsker tettere og åpnere samarbeid om å skape de beste forutsetningene for utdanning av sjøfolk i fremtiden. Avtalen med USN er et viktig steg som lar oss kombinere simulatorer i skyen med riktig og relevant undervisningsmateriell og metoder. Avtalen sikrer studentene tilgang til den mest relevante teknologien innenfor læringssimulatorer, samt studier som er oppdatert og i takt med endringene i maritim sektor, sier Gullik A. Jensen, produktdirektør for digitale tjenester i KDI.

– Både pedagogikken og teknologien som utvikles gjennom dette samarbeidet vil også ha relevans for andre utdanninger hvor simulering inngår eller kan inngå i utdanningsprogrammene, sier Aasen.

Innovasjonsprosjektet har fått tilskudd fra Innovasjon Norge, og USN bidrar med å optimalisere den undervisningstekniske og pedagogiske løsningen i simulatorpakken. Et titalls høyteknologiske simulatorøvelser som universitetet tilbyr studentene i dag, vil bli tilgjengelig for treningsmarkedet på verdensbasis. 

– USN skal bygge den rette pedagogiske treningsporteføljen som effektivt utnytter muligheten i skysimulatorer og egentrening i kombinasjon med tradisjonell simulatortrening. USN er også en viktig bruker av systemene og sammen vil vi kunne sikre en målrettet og god utvikling av de tekniske løsningene, sier Jensen.

LES OGSÅ: USN og Kongsbergindustrien med etterutdanning for ingeniører 

Treningen skjer online

USN leder fra før Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST) med mål om utruste studentene med nødvendige ferdigheter og kunnskaper for en maritim næring i utvikling.

Simulatortrening sikrer studenter og mannskap virkelighetsnær opplæring og ferdigheter. Treningen i skyløsningen foregår online og sparer brukerne for tid, penger og plasskrevende simulatorer. 

– Fremtidens maritime næring er avhengig av godt kvalifisert personell. Å løfte simulatortrening i sky og tilby et digitalt læringsmiljø, tror vi vil gjøre maritim utdanning mer attraktiv for dagens unge. Med høyere kompetanse kan de utøve maritime operasjoner på en mer sikker, bærekraftig og kostnadseffektiv måte som vil gi ringvirkninger i samfunnet generelt, sier Hasås.

Skysimulatoren skal også tilpasses etterutdanningsbehovet for navigatører, og bidra til å forenkle prosesser rundt regelmessig fornying av sertifikater. 

LES OGSÅ: Godt skodd for fremtidens arbeidsliv