Disputas: Sylvia Koffeld-Hamidane

Sylvia Koffeld-Hamidane disputerer for doktorgraden i personorientert helsearbeid. Avhandlingen handler om overgangen fra fengsel til samfunn.


20 Jun

Praktisk informasjon

 • Dato: 20 juni 2024
 • Tid: kl. 10.00 - 15.30
 • Sted: Drammen, Rom A-5508
 • Last ned kalenderfil
 • Lenke til digital deltakelse  (Zoom)

  Program 

  Kl. 10.00: Prøveforelesning: "Who can know and how can we know about punishment and society? With what consequences?"

  Kl. 12.00: Disputas: "Troublemakers, firefighters and safe havens. Lived experiences of staff support for desistance support during resettlement"

  Bedømmingskomité

  • Førsteopponent: Hannah Graham, University of Stirling, Storbritannia
  • Andreopponent: Julie Laursen, Københavns Universitet
  • Administrator: Heidi Haukelien, Universitetet i Sørøst-Norge

  Veiledere

  • Hovedveileder: Bengt Karlsson, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Medveileder: Thomas Ugelvik, Universitetet i Oslo
  • Medveileder: Ellen Andvig, Universitetet i Sørøst-Norge

   

  Disputas-leder: Mirjam Lukasse

Har du spørsmål?

Sylvia Koffeld-Hamidane skal forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har fulgt doktorgradsprogrammet personorientert helsearbeid ved Fakultet for helse- og sosialvitenskapportrett Sylvia Koffeld-Hamidane

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas.

Sammendrag

Det kan være vanskelig å komme tilbake til samfunnet etter et fengselsopphold. I denne overgangen skal kriminalomsorgen støtte endring og reetablering. De har formalisert tette samarbeid med frivillige organisasjoner for å få til dette. 
Denne studien viser at de som nylig gikk ut fengselsporten verdsetter samhandling med ansatte dersom den er basert på anerkjennelse, langvarige relasjoner og en helhetlig tilnærming. Dette samsvarer med det de ansatte opplever som betydningsfullt. Det finnes altså et felles ideal for hvordan denne relasjonen bør være.

Noen ganger opplever personer som kommer ut av fengsel smerte og frustrasjon på grunn av mangel på anerkjennelse og fragmentering i møte med de ansatte i fengsel. Dette gjør at livet etter fengsel kan oppleves mer trøblete enn hva det var før soning. På utsiden av murene kan relasjonen til ansatte i friomsorgen gi opplevelser av å være «fanget i friheten». Til tross for det frustrerende potensialet i samhandlingen med kriminalomsorgens ansatte, både innenfor og utenfor murene, framstår ansatte også som «springbrett» og «trygge havner» i disse overgangene. 

Ansatte i friomsorgen og i frivillige organisasjoner, som alle møter dem som nettopp har sittet i fengsel, beskriver de samme idealene for støtte. Denne avhandlingen viser likevel forskjeller i hvordan de praktiserer i tråd med disse idealene. De friomsorgsansatte beskriver jobben sin som en form for brannslukking, hvor praktiske oppgaver overskygger det relasjonsarbeidet de utførte tidligere. Ansatte i frivillige organisasjoner er imidlertid tettere på i relasjonen med dem som kommer ut fra fengsel. 

Funnene i studien illustrerer positive former for interaksjon, men også hvordan samhandlingen og støtten er for snever og fragmentert til å reflektere det felles idealet. Videre viser funnene hvordan skillet mellom kriminalomsorgens og frivillige organisasjoners ansvar gjerne framstår som utydelig og frustrerende.