Eksperter innen dyr

Vi har eksperter innen blant annet bjørn, jakt, flått, fisk, fiskeoppdrett, lakselus og dyrs kjemiske signaler.