Eksperter innen informasjonsteknologi (IT) og datateknologi

Vi har eksperter innen blant annet Big Data, Geografiske informasjonssystemer (GIS), IKT, personvern og Smart Cities.

Big data

Brukerstøtte

Cloud Computing

Cybersikkerhet  

(Cybersikkerhet/Cyber Security se «Data- og informasjonssikkerhet» lenger ned på siden)

Databaser

Digitale tvillinger

E-handel (e-forretning)

eHelse

Embedded systems (innebygde systemer)

Experimental software engineering

Gamification (dataspill for læring)

Geografiske informasjonssystemer (GIS)

Industriell IT

Informasjonsbehandling

Informasjonssystemer (IT)

Informatikk

Internet of things (Tingenes internett)

Java

Kryptografi

Maskinlæring

Mathematica

Nettverk

Offentlighetsloven

Operativsystemer

Personvern

Programdesign

Programmering

Python

Signalbehandling

Sikkerhet (data- og informasjonssikkerhet)

Smart cities (smarte byer)

Systemutvikling

Teknologiledelse

UML

Universell utforming

Utvikling - produkt, program, system