Eksperter innen språk

Vi har eksperter innen bl.a. didaktikk, flerspråklighet, lingvistikk, norsk, språklæring i barnhage, språkopplæring, rettslingvistikk og språkutvikling.

Arabisk

Didaktikk 

Diskursanalyse

Endringer og variasjon i språk

Engelsk

Flerspråklighet

Fonologi

Fransk

Grammatikk

Kunstig intelligens (KI) og språk

Kunstig intelligens (KI) og tekst

Lingvistikk

Literacy

Metaforer

Mediespråk

Multimodalitet

Norsk

Norsk som andrespråk

Oversettelse

Presentasjonsteknikk

Retorikk

Rettskriving

Rettslingvistikk

Sosialsemiotikk

Spansk

Språkhistorie

Språkholdninger og språkideologi

Språklærerutdanning

Språklæring

Språklæring i barnhage

Språkmiljø

Språknormer

Språkopplæring

Språkopplæring i internasjonalt perspektiv

  • Heike Speitz (inkl. Europarådet, CEFR, Den europeiske språkpermen/ELP/PEL)

Språkutvikling

Systemisk funksjonell lingvistikk

Transkripsjon

Tyrkiske språk

Tysk

Ungdomsspråk