Eksperter innen språk

Vi har eksperter innen bl.a. didaktikk, flerspråklighet, lingvistikk, norsk, språklæring i barnhage, språkopplæring, rettslingvistikk og språkutvikling.

Arabisk

Didaktikk 

Endringer og variasjon i språk

Engelsk

Diskursanalyse

Fagengelsk for teknisk, administrativ og forretnings-virksomheter

  • Richard William Nelson

Flerspråklighet

Fonologi

Fransk

Lingvistikk

Literacy

Metaforer

Mediespråk

Multimodalitet

Norsk

Norsk som andrespråk

Presentasjonsteknikk

Retorikk

Rettslingvistikk

Sosialsemiotikk

Spansk

 

Språkhistorie

Språkholdninger og språkideologi

Språklærerutdanning

Språklæring

Språklæring i barnhage

Språkmiljø

Språknormer

Språkopplæring

Språkopplæring i internasjonalt perspektiv

  • Heike Speitz (inkl. Europarådet, CEFR, Den europeiske språkpermen/ELP/PEL)

Språkutvikling

Systemisk funksjonell lingvistikk

Tysk

Ungdomsspråk