Eksperter innen språk

Vi har eksperter innen bl.a. didaktikk, flerspråklighet, lingvistikk, norsk, språklæring i barnhage, språkopplæring og språkutvikling.


Arabisk

Didaktikk 

Endringer og variasjon i språk

Engelsk

Fagengelsk for teknisk, administrativ og forretnings-virksomheter

Flerspråklighet

Fonologi

Fransk

Lingvistikk

Literacy

Metaforer

Mediespråk

Multimodalitet

Norsk

Norsk som andrespråk

Presentasjonsteknikk

Retorikk

Sosialsemiotikk

Spansk

Språkfellesskap

Språkhistorie

Språkholdninger og språkideologi

Språklærerutdanning

Språklæring i barnhage

Språkmiljø

Språknormer

Språkopplæring

Språkopplæring i internasjonalt perspektiv

  • Heike Speitz (inkl. Europarådet, CEFR, Den europeiske språkpermen/ELP/PEL)

Språkutvikling

Systemisk funksjonell lingvistikk

Tysk

Ungdomsspråk

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.