Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster

Bilde av lærerstudent som hjelper elever
Illustrasjonsfoto (Tine Poppe/USN)

Hvordan skjer egentlig læring i matematikkundervisningen når elevene har bakgrunn fra ulike språk og kulturer?

Les denne sida på kvensk

Les denne sida på nordsamisk

Kan matematikkfaget bidra til mer likeverd og sosial rettferdighet i skolen? Og kan faget selv bli styrket av mangfoldet av språk og kulturer?

Spenninger i klasserommet

Vi vil undersøke hvordan ulike språk og kulturer kan hindre, støtte eller utfordre læring i matematikkfaget. Særlig er vi opptatt av klasserom der det er mange forskjellige språk og kulturer, inkludert norsk.
Urfolk har gjennom kolonialisering opplevd slike utfordringer undervisningen i generasjoner. Vi ser i dag det samme i klasserom med elever og lærere fra andre minoritetsgrupper, og det oppstår nå spenninger i norske klasserom. Bakteppet for forskningsprosjektet er at vi lever i en tid med samfunnsendring og migrasjon.

Utvikle en styrkebasert pedagogikk

Vi vil finne ut hvordan klasserom med forskjellige språk og kulturer påvirker læringen til alle elevene. Gjennom analyse av positive opplevelser og erfaringer som enkeltpersoner og grupper uttrykker i egne fortellinger, vil deres styrker og ressurser bli identifisert. Basert på dette vil vi utvikle det som kalles styrkebasert pedagogikk og utforske pedagogiske muligheter – først i Norge, for så å koble det til parallell forskning i Canada og USA.

Jobbe i partnerskap

Vi vil bruke deltakende forskning. Det betyr at vi jobber i partnerskap med gruppene og lokalsamfunnene som er ment å dra nytte av arbeidet. Forskningen vil, med empiriske, teoretiske, metodologiske og praktiske resultater bidra innen forskningsfeltet for matematikkundervisning.

Stemmene til elever og lærere skal bli hørt

Som forskere har vi gjort noen verdimessige vurderinger rundt hva vi ønsker å oppnå. Vi ønsker å fremme undervisning som ivaretar mangfoldet i klasserommet, ved å la stemmene til elever og lærere bli hørt. Forskningen vil påvirke dagens barn og kommende generasjoner: deres læring, deres forhold til seg selv og andre, deres (matematiske) identiteter og deres muligheter for fremtidig statsborgerskap og arbeidsliv.

Publikasjoner

Journal articles

Published:

In revision:

 • Huru, H.,  Andersson, A., & Wagner, D. (resubmitted) “…but you cannot buy the sunset”: Abstraction and detachment. For the Learning of Mathematics.
   

In progress:

 • Simensen, A. M., Vos, P., & Andersson, A. (in progress). Storylines in research about learning opportunities for students considered low achieving in mathematics – a critical literature review. [expected submission date, March 2023] 
Book chapters
 • Huru, H. L., Ollila, N. M. og Simensen, A. M. (in process). HiCuA-rammeverket: design av matematikkoppgaver med utgangspunkt i tradisjonskunnskap i kvensk og sjøsamisk kultur. I G. Figenchou, S. S. Karlsen og H. C. Pedersen (Red.), Didaktikk for mangfold. Samiske emner i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget.
   
 • Huru, H.L., Andersson, A., & Wagner, D. (accepted for publication). “No, we own the forest like the child owns their mother”: mathematical abstraction and detachment in land-based pedagogies.  In Horn-Miller, K., & Kress, M. (ND). Land As Relation: Teaching and Learning through Place, People and Practices. Canadian Scholars Press.
   
 • Andersson, A., & Wagner, D. (2021). Culturally Situated Critical Mathematics Education. In Andersson, A. & Barwell, R. (2021). (Eds.). Applying Critical Mathematics Education (p. 24-46). Leiden, The Netherlands: Brill.  doi: https://doi.org/10.1163/9789004465800
Conference proceedings or workshops etc.
 • Abtahi, Y., Andersson, A., Barwell, R., Huru, H., Wagner, D., Chatzi, D., Assaf, F., Suurtamm, C., Herbel-Eisenmann, B., & Kane, R. (2022). Ethical awarenesses arising from data collection in mathematics education at the time of the COVID-19 pandemic. Proceedings of the 12th Congress of European Research in Mathematics Education, Bozen-Bolzano, Italy.
   
 • Andersson, A., Herbel-Eisenmann, B., Huru, H., & Wagner, D. (2020). MIM: Mathematics education responsive to diversity: A Norwegian, Canadian and American research collaboration. Proceedings of the 42nd annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (p. 599-600), Mazatlán, Mexico.
   
 • Andersson, A., Herbel-Eisenmann, B., Huru, H. & Wagner, D. (2022). Principal’s storylines about languages in mathematics class. Proceedings of the 44th annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, in press, St. Louis, USA. 
   
 • Andersson, A., Ryan, U., Herbel-Eisenmann, B., Huru, H., & Wagner, D. (2021). Storylines in news media texts: A focus on mathematics education and minoritized groups. Proceedings of the 43rd annual meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Philadelphia, USA.
   
 • Burt-Davies, K. & Høyer, K. Storylines about CME-teachings, mathemacy and newly arrived students’ mathematical competence. Mathematics in Indigenous and Migrational Contexts 2022 conference, Alta.
   
 • Pasanha, S. (2022, July). Exploring migrant students' mathematical experiences and storylines. [Poster presentation].  45th conference of the international group for the Psychology of Mathematics Education, Alicante, Spain. Microsoft Word - Portada-Primeras-Paginas-vol4 (ua.es)
   
 • Pasanha, S. (2022, November). Mathematics is like "iron chickpeas": An upcoming researcher's reflexive storylines. [Paper presentation]. Mathematics Education in Indigenous and migrational context, Alta, Norway. 
   
 • Perlander, A. & Sjøberg, M. (2022). Student teachers’ Sense-making of becoming teachers; Identifying Storylines as Sources for Positionings. [Paper presentation]. Mathematics in Indigenous and Migrational Contexts 2022 conference, Alta.
   
 • Ryan, U., Andersson, A., Herbel-Eisenmann, B., Huru, H. L., & Wagner, D. (2021). "Minoritised mathematics students are motivated by gratitude": An analysis of storylines in Norwegian public media. Exploring new ways to connect: Proceedings of the Eleventh International Mathematics Education and Society Conference (Vol. 3, pp. 889–898).
   
 • Simensen, A. M., Huru, H. L., Wagner, D. & Andersson, A. (2022). Constructs and methods for identifying patterns of interaction in mathematics classrooms. In: C. Fernández, S. Llinares, Á. Gutiérrez, & N. Planas (Eds.), Proceedings of the 45th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (pp. 213–214). PME Universidad de Alicante. 
   
 • Simensen, A. M., Johannessen, A. M., Huru, H. L. (2022). Collaborative tests in mathematics: Seeking a strength-based approach to assessment in a multicultural context. Mathematics in Indigenous and Migrational Contexts 2022 conference, Alta.
   
 • Sjøberg, M., & Perlander, A. (2022). Science Student Teachers’ sense-making of Research and Development in a short post-master teacher education program. Nordic Education Research Association, Reykjavik, Iceland.
MSc projects

USN:

 • Kaja Burt-Davies (2021). «Mathemacy for Democracy - Storylines om matematikkundervisning i lys av Critical Mathematics Education»
   
 • Hasse Høyer-Hansen (2021). «Elevers storylines om læring i matematikk: Fortellinger fra et flerkulturelt matematikkklasserom.»
   
 • Oda Kjær Eriksen & Siri Vindal (2022). «Flerspråklighet i klasserommet - Matematikklæreres narrativer og erfaringer fra klasserommet med elever med norsk som andrespråk.»
   
 • Tine Kristiansen (2023). «Vurdering i mangfoldige matematikklasserom: Hva mener minoritetselever vi kan gjøre for en mer rettferdig vurdering i matematikk?»


UiT:

 • Elisabeth Wirkola (2022). «Kultur, klass och matematikk»
   
 • Mattis Christiansen (2022). «Anvendelse av modeleringsmodellen ved bedriftsbesøk for elever på 10. trinn»
   
 • Noora Marie Ollila (2022). «Minoriserte kulturer i matematikkopplæringen: Ett kvensk og samisk kultur perspektiv»
   
 • Lisa Broks Mikko (2023). «Identifiserte storylines i nyutdannede læreres erfaringer med tilpasset oppøæring i matematikk.» 
Teacher journals, DEMBRA publications and similar
 • Burt-Davies, K. & Andersson, A. (2022). Kritisk matematikkundervisning – en vei til demokratisk deltakelse. Dembra.

 

Aktuelt fra prosjektet

JMC. Logo

MIM bak to spesialutgaver av JMC

Artiklene som ble lagt fram på den den internasjonale MIM-konferansen i Alta i 2022 er nå presentert i to spesialutgaver av Journal of Mathematics and Culture (JMC).