Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster

Matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster

Bilde av lærerstudent som hjelper elever
Illustrasjonsfoto (Tine Poppe/USN)

Les denne sida på kvensk

Les denne sida på nordsamisk

Kan matematikkfaget bidra til mer likeverd og sosial rettferdighet i skolen? Og kan faget selv bli styrket av mangfoldet av språk og kulturer?

Spenninger i klasserommet

Vi vil undersøke hvordan ulike språk og kulturer kan hindre, støtte eller utfordre læring i matematikkfaget. Særlig er vi opptatt av klasserom der det er mange forskjellige språk og kulturer, inkludert norsk.
 
Urfolk har gjennom kolonialisering opplevd slike utfordringer undervisningen i generasjoner. Vi ser i dag det samme i klasserom med elever og lærere fra andre minoritetsgrupper, og det oppstår nå spenninger i norske klasserom.
 
Bakteppet for forskningsprosjektet er at vi lever i en tid med samfunnsendring og migrasjon.

Utvikle en styrkebasert pedagogikk

Vi vil finne ut hvordan klasserom med forskjellige språk og kulturer påvirker læringen til alle elevene. Gjennom analyse av positive opplevelser og erfaringer som enkeltpersoner og grupper uttrykker i egne fortellinger, vil deres styrker og ressurser bli identifisert. Basert på dette vil vi utvikle det som kalles styrkebasert pedagogikk og utforske pedagogiske muligheter – først i Norge, for så å koble det til parallell forskning i Canada og USA.

Jobbe i partnerskap

Vi vil bruke deltakende forskning. Det betyr at vi jobber i partnerskap med gruppene og lokalsamfunnene som er ment å dra nytte av arbeidet. Forskningen vil, med empiriske, teoretiske, metodologiske og praktiske resultater bidra innen forskningsfeltet for matematikkundervisning.

Stemmene til elever og lærere skal bli hørt

Som forskere har vi gjort noen verdimessige vurderinger rundt hva vi ønsker å oppnå. Vi ønsker å fremme undervisning som ivaretar mangfoldet i klasserommet, ved å la stemmene til elever og lærere bli hørt. Forskningen vil påvirke dagens barn og kommende generasjoner: deres læring, deres forhold til seg selv og andre, deres (matematiske) identiteter og deres muligheter for fremtidig statsborgerskap og arbeidsliv.

Publikasjoner:

MIM-prosjektet

«Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies».
 


Kontakt: prosjektleder, professor Annica Andersson  

Støtte:  Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 11,3 mill NOK for prosjektperioden 2020 til 2024 gjennom programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)

Samarbeidsprosjekt: MIM er et samarbeid mellom forskningsmiljøer ved USN, UiT Norges arktiske universitet, Michigan State University (USA) og  University of New Brunswick  (Canada).

Forskerne i prosjektet: