Motivational processes in occupational health (MOTIVATION)

Illustrasjonsbilde - high five på arbeidsplassen
(Foto: iStock)

Forskning på helse og motivasjon på arbeidsplassen: Hvordan kan vi tilrettelegge så arbeidsplassen blir et helsefremmende sted?

Dette er det stor oppmerksomhet rundt, også blant forskere. I dette prosjektet vil vi prøve å forstå arbeidsrelatert helse i det 21. århundre.

Vi vil kombinere forskning på viktige faktorer i arbeidsmiljøet med den kunnskapen vi har om motivasjonsprosesser. Formålet er å få økt innsikt i hva som kreves, dersom vi ønsker friske og produktive ansatte og organisasjoner.

Arbeidsmotivasjon er en viktig faktor å ta hensyn til når det gjelder arbeidshelse. Årsaken er at denne motivasjonen representerer energien de ansatte har på arbeidsplassen. Motivasjon er i sin tur koblet til samspillet mellom individet og arbeidsmiljøet. Vi ønsker å øke kunnskapen om ikke bare "hvorfor", men også "hvordan" arbeidsplassen gir konsekvenser for ansattes helse og velvære.

Selvbestemmelsesteorien

Vi vil bruke selvbestemmelsesteorien som teoretisk rammeverk. Dette er en av verdens mest anerkjente teorier rundt motivasjon. Den forholder seg til samspillet mellom de ytre kreftene som virker på oss, og de iboende motiver og behov som ligger i menneskets natur.

Selvbestemmelsesteorien legger vekt på å stimulere og mobilisere den enkelte persons indre drivkraft i arbeid og oppgaveløsning.

Teorien skiller mellom ulike typer motivasjon. Den er dermed mer opptatt av type/kvalitet på ansattes motivasjon enn mengde av motivasjon. Vi antar at disse ulike typene gir implikasjoner på blant annet arbeidsrelatert helse. Dermed blir noe av oppgaven vår blant annet å undersøke hvilke faktorer som bidrar til den «gode» typen motivasjon, for å fremme arbeidshelse.

Selvbestemmelsesteoriens fremste eksperter er forskere i prosjektet, inkludert teoriens grunnlegger, professor Edward L. Deci.

Prosjektet har tre tematiske fokusområder, som  alle har tilknytning til det overordnede temaet.

Kvantitativt og kvalitativt

I tillegg til disse tematiske fokusområdene, er et viktig aspekt i prosjektet den metodologiske tilnærmingen.

Prosjektet vil bruke en unik kombinasjon av solide kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, for å få mer dyptgående kunnskap om optimale arbeidsforhold og utfall i organisasjoner.

Aktuelt i media:

«Selvbestemmelse gir god motivasjon» - Ledernytt (kreves abonnement for å lese hele artikkelen).

MOTIVATION-prosjektet

«Motivational processes in occupational health».
 

Kontakt: 
Prosjektleder, professor Anja H. Olafsen

Støtte: 
Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 8 millioner NOK for prosjektperioden 1. desember 2020 til 31. november 2024 gjennom programmet "Forskerprosjekt innenfor velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)"

Resultater og publikasjoner finner du i Forskningsrådets prosjektbank
 

Samarbeidsprosjekt: 
MOTIVATION er et samarbeid mellom forskingsmiljøer ved USN og University of Rochester (USA).

Forskerne i prosjektet:

 

Publikasjoner fra prosjektet