Traditional music Undergraduate Network in Europe (TUNE)

Folkemusikstudenter spiller sammen. Foto

TUNE-prosjektet tar sikte på å utvikle verdas første fellesmodul for folkemusikkutdanning på bachelornivå med ein blanding av nettbasert og fysisk undervising.

 

tunemusicnetwork.eu

 

TUNE står for Traditional Music Undergraduate Network in Europe og er eit prosjekt finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+. 

Følg oss på Facebook

Prosjektet er eit samarbeid som involverer høgare musikkutdanningsinstitusjonar i fire andre europeiske land i tillegg til institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ved USN på Rauland, som er koordinator for prosjektet.

Felles bacheloremne i folkemusikk

Dette treårige prosjektet har ein ambisjon om å utvikle eit felles bacheloremne i folkemusikk basert på blanda mobilitet, altså ein kombinasjon av kortare fysisk mobilitet med ein obligatorisk virtuell komponent. 

Målet er å auke kompetansen og medvitet til studentane omkring identitet og kulturarv i eit europeisk perspektiv. 

Vi freistar å omfamne det lokalt forankra, samtidig som vi overskrid det, med sikte på å introdusere studentar og fakultet til mangfaldet av tradisjonell musikk i Europa, samtidig som vi overfører vår eigen tradisjonskultur til andre.

Profesjonell formidling

Gjennom nettverksbygginga, som inneber erfaring med profesjonell formidling og utvikling av digitale evner, vil studentane òg bli betre førebudd på yrkeslivet. 

I opplegget inngår «intensive veker», der studentane kvart semester kan møtast fysisk på dei ulike studiestadene og halde konsertar og verkstad saman. Den første av desse treffa blir i Hellas våren 2022.

Våren 2023 planlegg vi at studentar og lærarar frå dei fem institusjonane skal møtast under den årlege Rauland internasjonale vinterfestival. Representantar frå partnarinstitusjonane deltok på scena under vinterfestivalen 2022, for å markere avsparket for prosjektet.

AVSPARK: Prosjektmedlemmar frå Tune var samla på campus Rauland under Vinterfestivalen 2022 for å lage musikk saman og markere avsparket for prosjektet.

TUNE. Logo

EU flag and Erasmus+ logo

Om TUNE

Prosjektnamn: Traditional music Undergraduate Network in Europe

Støtte: 354.000 Euro gjennom Erasmus+ Cooperation partnerships in higher education 

Prosjektperiode: 2021-2024

Prosjektleiar: Laura Ellestad

Partnarar:

Følg oss på Facebook