Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Podkast

PechaKucha

I denne PechaKucha-presentasjonen snakker stipendiat og BRIDGES-medlem Kristine Haugen Rubilar om utfordringer i norsk skole knyttet til å lykkes med tverrfaglighet:
 

Aktuelt fra prosjektet