Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Podkast

Aktuelt fra prosjektet

Prosjektgruppa i Tromsø

Oppstartsmøte i Tromsø

Brobyggingen er i gang. Prosjektgruppa har hatt oppstartsmøte i Tromsø, hvor de tre samarbeidspartnerne møttes for første gang.