Forskning innen friluftsliv, idrett og kroppsøving

Forskningsaktiviteten er knyttet til doktorgradsprogrammene i kulturstudier og i økologi, og til tverrfaglige forskningsgrupper.

Følgende tema står sentralt i forskningen:

  • friluftsliv som kulturfenomen og veiledning i og tilrettelegging for friluftsliv
  • menneskets relasjon til natur; dannelse og kroppsliggjøring
  • idrettssosiologi og idrettspolitikk
  • ledelse og læring i idrett
  • fysisk aktivitet og helse, idrett og ernæring
  • kroppsøving og friluftsliv i skolen
  • fysiologisk adaptasjon til trening for helse og/eller idrettslig prestasjon
  • motivasjon og atferd for idrett og trening

Forskningsgrupper: