Forskning innen friluftsliv, idrett og kroppsøving

Forskningsaktiviteten er knyttet til doktorgradsprogrammene i kulturstudier og i økologi, og til tverrfaglige forskningsgrupper.

Følgende tema står sentralt i forskningen:

  • Friluftsliv som kulturfenomen og veiledning i og tilrettelegging for friluftsliv
  • Menneskets relasjon til natur; dannelse og kroppsliggjøring
  • Idrettssosiologi og idrettspolitikk
  • Ledelse og læring i idrett
  • Fysisk aktivitet og helse, idrett og ernæring
  • Kroppsøving og friluftsliv i skolen

Forskningsgrupper: