SESAM er USNs senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon. Senteret representerer et nasjonalt kunnskapsmiljø for økt forskningsbasert sosial innovasjon i det norske velferdssamfunnet. Vi arbeider for å være Norges fremste kunnskapsmiljø og den foretrukne samarbeidspartner på vårt fagområde.

Våre forskningsområder

Sosialt entreprenørskap, fra prosjektet

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap dekker egentlig to ting. Det ene er betegnelse på et fenomen; en type aktivitet i velferdssamfunnet – det andre er betegnelsen på en form for organisert virksomhet, en formell virksomhet.

Les mer
Samskaping

Samskaping

Ikke alt samarbeid er samskaping. Samarbeid er et samlebegrep som favner over alle former for samarbeid, mens samskaping er en spesiell form for samarbeid. Omtrent som «frukt» er et begrep for mange slags frukt, mens epler er en type frukt.

Les mer

Hva kan SESAM tilby?

Boligsosial læringsløype

Jobber du med boligsosialt arbeid? Boligsosial innovasjon fra SESAM og Husbanken er et kurs for dem som jobber med boligpolitikk og sosialt arbeid generelt.

Kurs og kompetanseheving

Nytt kurs i samskapende sosial innovasjon kommer våren 2021.

Oppdragsforskning

Har du ideer, problemstillinger eller temaer du ønsker forskningsfølge til?

Kontakt oss

Følg oss på Facebook