SESAM er USNs senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon. Det er et nasjonalt kunnskapsmiljø for økt forskningsbasert sosial innovasjon i det norske velferdssamfunnet. Vi arbeider for å være Norges fremste kunnskapsmiljø og foretrukne samarbeidspartner på vårt fagområde.

Våre forskningsområder

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap dekker egentlig to ting. Det ene er betegnelse på et fenomen; en type aktivitet i velferdssamfunnet – det andre er betegnelsen på en form for organisert virksomhet, en formell virksomhet.

Les mer
Brainstorming. Photo.

Samskapende sosial innovasjon

Alt nytt er ikke innovasjon. For at en ny løsning skal kalles innovasjon, eller i vårt tilfelle; en sosial innovasjon skal den løse et identifisert sosialt problem.

Les mer

Hva kan SESAM tilby?

Kurs og kompetanseheving

Kurs i samskapende sosial innovasjon våren 2020 er fulltegnet.

Samarbeidspartner

Vil du bli en av våre samarbeidspartnere?

Oppdragsforskning

Har du ideer, problemstillinger eller temaer du ønsker forskningsfølge til?

Kontakt oss

Følg oss på facebook