Om USN Innovasjonssenter

Vi er et forsknings- og innovasjonssenter som skal styrke USN som kunnskapsaktør i innovasjonsprosesser og fremme teknologibasert, bærekraftig verdiskaping.


Vår visjon

Norges fremste leverandør av kunnskap og teknologi innen anvendelser av sensorer, mikrosystemer og nanoteknologi.

Våre mål

  • Bidra til økt verdiskaping og næringsvirksomhet gjennom samarbeid mellom USN og bedrifter innen anvendelse av teknologi slik at bedriftene kan utvikle seg raskere og få til ønsket omstilling gjennom styrket mulighet til å utvikle ideer fra konseptstadiet og fram til markedsintroduksjon og produksjon.
  • Bygge opp og videreutvikle nye nasjonale tilbud gjennom å tilby kompetanse, tjenester, moderne teknologiutstyr og lokaler der bedriftene kan konstruere, simulere, visualisere, fremstille og prøve ut teknologier, komponenter, produkter, prosesser og tjenester.
  • Styrke universitetets rolle som kommersialiseringsaktør basert på egne forskningsresultater.
  • Økt synlighet og økt renomme nasjonalt og internasjonalt som et fremragende senter for anvendt forskning og innovasjon innen sensorer, mikro- og nanoteknologi.

Hvem er vi?

 

Innovasjonssenteret ble styregodkjent 3.september og er organisatorisk knyttet til Institutt for mikrosystemer.