Illustrasjonsfoto management information systems

Representerer du en offentlig eller privat virksomhet med bærekraftsutfordringer og behov for innovasjon? Er du student og opptatt av å tenke innovativt rundt bærekraftige løsninger for arbeidslivet?

Da vil vi invitere deg med i «Innovasjon i team», en ny modell for samarbeid mellom studenter, arbeidsliv og vitenskapelig ansatte.

  • Virksomheten din vil få tilført en innovasjonsenhet over en fire måneders periode, bestående av nytenkende studenter. Studentene får veiledning og oppfølging fra USN.
  • Som student vil du bli trent i å tenke innovativt rundt bærekraftige løsninger for arbeidslivet. Du får jobbe med relevante problemstillinger på en måte som utvikler ferdigheter og egenskaper som blir viktige i arbeidslivet, mens du fortsatt går på studiet.
INNOVASJON I TEAM: Studentene i gruppen som hjalp Avfall Norge. Vibeke Ravndal ytterst til venstre og Øystein Kjelling i blå skjorte til høyre. (Foto: Nancy A. Strand / Avfall Norge)

Studenter hjelper bedrifter med å tenke nytt om bærekraft

– Intenst, utfordrende, gøy og lærerikt, sier Vibeke Ravndal og Øystein Kjelling.

 

keyboard_backspace Les mer

Dette er «Innovasjon i team»

  • Et nytt valgemne ved USN, som fokuserer på tverrfaglig samarbeid om bærekraftig innovasjon.
  • Utvikles med støtte fra HK-dir (tidligere DIKU).
  • Studenter fra ulike studieretninger settes sammen i tverrfaglige grupper. Gruppene skal samarbeide tett med partnere både fra arbeids- og samfunnslivet og med vitenskapelige ansatte. Målet er å identifisere og løse aktuelle bærekraftsutfordringer.
  • Emnet skal etter hvert tilbys på hele USN.

Kontaktpersoner

 

Thomas Espenes - fotoThomas Christian Espenes, prosjektleder

 

Anette Myhre Momrak Anette Myhre Momrak, emneansvarlig Bø

 

Kristin Bentsen Kristin Bentsen, emneansvarlig Vestfold

 

Ramona Lorentsen . foto Ramona Lorentsen, emneansvarlig Porsgrunn

«Innovasjon i team» styrker arbeidsrelevansen i utdanningen din gjennom prosjektsamarbeid med arbeidslivet og andre studenter.

Dersom dere har bærekraftsutfordringer og behov for innovasjon, er dette en gyllen mulighet.

«Innovasjon i team» var et av to USN-prosjekter som fikk støtte fra HK-dir i 2020.

«Innovasjon i team» skal styrke arbeidsrelevansen i utdanningene vi tilbyr ved USN.