Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Ledige studieplasser Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Studentliv Livet som student Bolig og velferd Muligheter under studiene Tilrettelegging og studentstøtte Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Stipendiatsiden Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Strategiske forskningsområder Demokrati, samfunnsorganisering og styring Energi, klima og miljø Fremtidens helse og velferdstjenester Oppvekst, tilhørighet og livsmestring Regional verdiskapning Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Strategi og visjon Biblioteket IT-tjenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Campusene Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene favorite_border

Mine studier

 • Beklager, her gikk noe galt. Vi har problemer med favorittmarkeringer for øyeblikket.
en favorite_border Meny close

Innovasjon i team

Representerer du en offentlig eller privat virksomhet med bærekraftsutfordringer og behov for innovasjon? Er du student og opptatt av å tenke innovativt rundt bærekraftige løsninger for arbeidslivet?

Illustrasjonsfoto management information systems

Da vil vi invitere deg med i «Innovasjon i team», en ny modell for tverrfaglig samarbeid mellom studenter, arbeidsliv og vitenskapelig ansatte.

 • Virksomheten din vil få tilført en innovasjonsenhet over en fire måneders periode, bestående av nytenkende studenter fra ulike studieprogram. Studentene får veiledning og oppfølging fra USN.
 • Som student vil du bli trent i å tenke innovativt rundt bærekraftige løsninger for arbeidslivet. Du får jobbe med relevante problemstillinger på en måte som utvikler ferdigheter og egenskaper som blir viktige i arbeidslivet, mens du fortsatt går på studiet.
Vi søker organisasjoner og virksomheter fra alle sektorer, som...
 • har mål om å bli mer bærekraftig og bidra til bærekraftig utvikling.
 • ønsker å identifisere en eller flere bærekraftsrelaterte utfordringer og problemområder som dere er opptatt av og vil jobbe med.
 • gjerne vil samarbeide med studenter.
 • selv er innstilt på å delta aktivt i samarbeid med studenter under veiledning fra USN-ansatte.
Disse studieprogrammene kan delta i 2024
 • Markedsføringsledelse (Ringerike)
 • Internasjonal markedsføring og reiseliv (Bø)
 • Innovasjon og entreprenørskap (Bø)
 • Natur- og miljøforvaltning (Bø)
 • Kulturledelse (Bø)
 • Økonomi og ledelse (Ringerike, Bø og Vestfold)
 • IT og informasjonssystemer (Ringerike, Bø og Vestfold)
 • Sosiologi (Vestfold)
 • Historie (Vestfold)
 • Nautikk (Vestfold)
 • Skipsfart og logistikk (Vestfold)
 • Marinteknisk drift (Vestfold)
 • Barnevern (Porsgrunn)
 • Vernepleier (Porsgrunn)
 • Sykepleie (Porsgrunn)
 • Kunst og design (Notodden)

Dette er «Innovasjon i team»

 • Et fellesemne ved USN som fokuserer på tverrfaglig samarbeid om bærekraftig innovasjon.
 • Studenter fra ulike studieretninger settes sammen i tverrfaglige grupper. Gruppene skal samarbeide tett med partnere både fra arbeids- og samfunnslivet og med vitenskapelige ansatte. Målet er å identifisere og løse aktuelle bærekraftsutfordringer.
 • Utvikles til et signaturemne på USN etter styrevedtak desember 2023, og skal etter hvert tilbys på hele USN.

Det har vært både lærerikt og viktig for Vestfold og Telemark fylkeskommune å få innspill fra studenter, gjennom å delta i innovasjon i team. Studentene viste en veldig god evne til å belyse og svare ut problemstillingene, både gjennom faglige perspektiv og egne erfaringer. Emnet var godt organisert, med god mulighet for oss til å delta i de ulike delene av prosessen.

Alexander Joyce, rådgiver VTFK

Prosjektleder

Emneansvarlige