Morten Oddvik

Førstelektor på kvalifisering

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5611)
Ansatt i førstelektorstilling på kvalifiseringsvilkår fra 1.8.2021. Jeg har bakgrunn fra praksisfeltet med henholdsvis 10 år i videregående skole (2011-2021) og 5 år i grunnskole (2006-2011). Jeg er lektor i engelsk fagdidaktikk, og har også undervisningskomptanse i norsk.

Ansvarsområder

  • Lærerspesialisten PfDK emne 1: Didaktikk og digitlae læringsressurser, aksjonslæring og forskning - Master i profesjonsrettet digital kompetanse (MPDIG) og videreutdanning til lærerspesialist (LSPFDK)
  • DMG2 Pedagogikk og elevkunnskap, emne 1- GLU 510 
  • DMG2 Pedagogikk og elevkunnskap 4 GLU 5-10
  • Emneansvarlig MOOC-prosjekt (PfDK grunnskole)

Kompetanse

Mine interessefelt er i hovedsak innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse. Jeg har hatt en prosjektstilling i Nettskolen Vestfold (2015-2019) med ansvar for utvikling av nettbaserte studier i videregående opplæring, og har bred kompetanse på nettpedagogikk. 

Jeg er interessert i digitale dialoger, synkrone og asynkrone samhandlingspraksiser og digitalisering i skolen. Grunnleggende ferdigheter, vurderingspraksiser og klasseledelse opptar meg også. 

CV

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin