Avslutter samarbeid med universiteter i Israel

campus porsgrunn

USN sier opp sine samarbeidsavtaler med to israelske universiteter.

– USNs ledelse er rystet over Israels angrep på Gazas sivilbefolkning og infrastruktur, og den katastrofale humanitære situasjonen som nå rår på Gaza. Israelske myndigheter har valgt å overse den internasjonale folkedomstolens uttalelser, og har ikke oppfylt kravene om å bedre den humanitære situasjonen. Det er bakgrunnen for at vi ikke lenger ønsker å ha samarbeidsavtaler med universiteter i Israel, sier rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson.  

Sykepleie og optometri

Det er avtalene med Haifa University og Hadassah Academic College i Jerusalem som nå blir avsluttet. Samarbeidet med Haifa gjelder utveksling for sykepleiestudenter. Avtalen med Hadassah omfatter faglig samarbeid og utveksling av ansatte og studenter tilknyttet USNs nasjonale Senter for syn, optikk og øyehelse. Denne avtalen har hatt stor faglig verdi for optometrimiljøet på Kongsberg.

Endringen får ingen direkte konsekvenser for studentene nå, siden utvekslingen med Israel allerede er stanset av sikkerhetshensyn.

– Vi ønsker å gi en tydelig beskjed om at krigføringen som staten Israel nå utfører på Gaza er uakseptabel, og undergraver det demokratiske fundamentet som alle universiteter skal bygge på.

Ikke akademisk boikott

Bing-Jonsson understreker at dette ikke innebærer en akademisk boikott, og at studenter og ansatte fritt kan velge hvem de ønsker å samarbeide med, uavhengig av institusjonelle avtaler. Det er USN som institusjon som sier opp sine avtaler.

– Akademisk frihet er en kjerneverdi for oss, og samarbeid på tvers av landegrenser er viktig for å opprettholde dialog også i konfliktområder, derfor ønsker vi ikke en boikott, sier rektor.