EU-støtte åpner flere internasjonaliseringsmuligheter

Seksjonsleder Heidi Tovsrud Knutsen
FORNØYD: Seksjonssleder for internasjonalisering ved USN, Heidi Tovsrud Knutsen, er svært glad for tildelingen og gleder seg over de mulighetene dette kan åpne for både studenter og ansatte.

EU har innvilget nær 130 millioner til den europeiske universitetsalliansen EDUC. USN ble med i EDUC i desember 2021.

Universitetsalliansene er en egen prosjekttype i EU. De er EUs «flaggskipssatsing» innen Erasmus+ og EU ønsker at alliansene skal være lokomotiver for innovasjon i europeisk høyere utdanning. Alliansene skal også bidra til utviklingen av det europeiske utdanningsområdet gjennom å fjerne hindre for mobilitet og øke kvaliteten på utdanning.

EDUC (European Digital UniverCity) får til sammen sirka 128 millioner kroner fra EU.  Om lag 20 millioner av disse midlene går til USN.

Bra for studenter og ansatte 

EU har ambisiøse mål til alliansene om 

  • økt mobilitet av studenter og ansatte
  • økt fokus på likestilling og inkludering
  • mer samhandling mellom universitetene og regionene de er en del av
  • økt integrasjon og samarbeid mellom universitetene
  • flere felles studieprogrammer og emner som utvikles i samarbeid mellom universitetene.

For studenter vil dette på sikt bety flere muligheter til internasjonalisering ved at de får flere kvalitetssikrede utvekslingstilbud å velge mellom. Det vil også utvikles en rekke digitale kurs og emner som vil gi USN-studenter et bredere faglig tilbud.

Studentene vil bli representert i et eget «Student Board». Alliansen vil også jobbe for å øke mobilitet i forskerutdanningene.

For ansatte åpner det seg mange muligheter for samarbeid med universitetene i alliansen, både innen utdanning og forskning. EDUC har blant annet også fått midler fra EU til et separat prosjekt for forskningssamarbeid, der USN er invitert inn.

Universiteter fra hele Europa

EDUC-alliansen er en gruppe på åtte universiteter fra hele Europa. Oversikt over medlemmene finner du i faktaboksen. Til sammen har alliansen ca 200 000 studenter og 31 000 ansatte.

USN skal i prosjektet ha hovedansvar for samhandling og kommunikasjon med omgivelsene. Vi skal også ha ansvaret for å kartlegge hvilke behov det er i  universitetenes regioner for innovasjon, forskning og gjensidig kunnskapsoverføring. I tillegg skal USN ha et hovedansvar for å utvikle gode ordninger for mobilitet av ansatte mellom EDUC-institusjonene.

University of Potsdam leder EDUC-alliansen. President Prof. Oliver Günther, Ph.D er glad for den nye EU-tildelingen:

– We are excited to kick-off the next phase of EDUC. During the pilot phase, we have established a strong partnership and learnt many valuable lessons together. We are happy to extend the activities for our students, scholars, staff and stakeholders. 

LES OGSÅExpanding Bridges – EDUC Receives Renewed European Funding

God match for USN

EDUC legger til rette for at USN kan jobbe tettere med europeiske utdannings- og forskningsinstitusjoner av høy kvalitet om felles utfordringer.

Alliansen har fokus på flere områder som USN allerede prioriterer høyt, som å

  • øke mobiliteten av studenter og ansatte
  • styrke forskerutdanningene våre
  • samarbeide med regionene vi er en del av 
  • utvikle gode studieprogrammer av høy kvalitet med god bruk av digitale hjelpemidler.

Alliansene gir USN en helt annen mulighet til å bidra til løsninger på de globale utfordringene verden står overfor.

– Det er riktigere enn noen gang å samarbeide med andre europeiske universiteter som ønsker å løfte kunnskap og verdier som mangfold og demokrati. Universitetene i EDUC er tett knyttet til sine regioner og bidrar til lokal utvikling. Det passer godt med USNs strategi. Det har rektor Petter Aasen uttalt tidligere om vårt medlemskap i EDUC.

LES OGSÅ: USN styrker det europeiske samarbeidet

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: fra barnehage, grunnskole og videregående opplæring til høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning og voksenopplæring.  

Informasjonen er hentet fra nettsiden erasmuspluss.no.

Disse universitetene er medlemmer av EDUC

Utveksling

Les om utvekslingsmuligheter for studenter ved USN her.