Forsker på å redusere brann i kabelskap

Masterstudentene Vilde Sundling, Simen Torvund Sørlie og Odin Dahle Sjåstad står ved et kabelskap og smiler til kamera.
STUDENTER BIDRAR: Masterstudentene Vilde Sundling, Simen Torvund Sørlie og Odin Dahle Sjåstad får jobbe med et reelt forskningsprosjekt med mål om å redusere brann i kabelskap.

Alle elbilene som lades gjennom året – kan de være årsak til stadig flere branner i kabelskap? Forskere går nå dypere inn i tematikken med midler fra Oslofjordfondet.

I takt med flere elbiler på norske veier, har også antall branner i kabelskap økt. Finnes en sammenheng her? 

Det skal forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) se nærmere på sammen med Skagerak Energi. Oslofjordfondet gir 250.000 kroner i støtte til et forprosjekt.

– Jo mer strøm vi bruker, desto varmere blir kabelskapene som står rundt i nabolagene, sier førsteamanuensis Elin Fjeld ved Institutt for elektro, IT og kybernetikk.

– Før brukte vi mest strøm om vinteren, og den lave utetemperaturen begrenset temperaturen i kabelskapene. Men med elbiler er det strømlading også sommerstid, og kabelskapene kan bli svært varme.

LES OGSÅ: Utdanningskvalitetspris til USN 

Hvor varmt blir det egentlig? 

Hun har doktorgrad i elkraftteknikk og deltar i forskergruppa vannkraft og kraftforsyning ved USN.

– Det vil alltid utvikles varme når strømmen går gjennom elektrisk utstyr. Nettstasjoner og kabelskap er komponenter i det elektriske fordelingsnettet som befinner seg nær forbrukeren. Dersom belastningen blir for høy, eller kjøleforholdene for dårlige, kan temperaturen i slikt utstyr bli så høy at det oppstår brann, forklarer Fjeld.

I forprosjektet, som varer frem til august 2020, skal forskerne kartlegge hvor varmt det er i kabelskapene med dagens belastning. Dette skal gi bakgrunnskunnskap til å søke penger til det større forskningsprosjektet, hvor målet er å redusere branntilfellene i kabelskap. 

– For å redusere sannsynligheten for branner i utstyr nær forbrukeren og følgende forsyningsavbrudd, er det viktig å kartlegge hvordan fremtidens utnyttelse av nettet vil påvirke komponenter og utstyr, sier Fjeld.

Brannene utgjør ikke bare en fare for personsikkerheten, men berørte kunder vil også miste strømforsyningen inntil utstyret er erstattet. Denne «ikke leverte energien» må nettselskapene kompensere økonomisk, som er en dyr affære!

LES OGSÅ: Styrker nasjonalt samarbeid på forskning

Studenter bidrar i forskningen

Nye automatiske strømavlesere gir Skagerak Energi informasjon om strømforbruket til enhver tid. Basert på disse dataene, kan temperaturen estimeres og strømtilførselen kuttes før en brann oppstår. 

Til dette må forskerne utvikle matematiske modeller, noe forskningsgruppa ønsker å søke støtte til i et hovedprosjekt.

To studentgrupper ved masterutdanningen i elkraftteknikk – Electrical Power Engineering – får også bidra i forskningsprosjektet.

Ammar Lodhi, Mohammad Habibullah og Arinze Ikemefuna Ugwumadu skal finne ut hvilke kabelskap som mest sannsynlig kan oppleve for høy temperatur. Vilde Sundling, Simen Torvund Sørlie og Odin Dahle Sjåstad skal se på om trådløse temperatursensorer kan brukes for å måle temperaturen i skapene.

– Det har vært interessant og kunnskapsrikt å få være en del av et forskningsprosjekt hvor universitetet samarbeider med en bedrift. Det har gitt oss nyttig innblikk i aktuelle problemstillinger ute i felt, og vi har fått brukt vår teoretiske kunnskap i et reellt prosjekt, sier studentene. 

LES OGSÅ: DSBs råd om lading av elbilen

Dette er Oslofjordfondet

Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner har dannet fondsregionen Oslofjordfondet

Fondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlig sektor.

Målet er å skape vekst og nye muligheter gjennom forskning og utvikling på disse områdene:

  • Klima, miljø og energi
  • Helse og omsorg
  • Velferd, utdanning og oppvekst
  • Teknologi
  • By-, steds- og regionutvikling