Olav Thon gir millionpott til USNs sykepleierutdanning

Pasientkommunikasjons-øving på Vitensenteret. foto.
Frivillig: Rosmarie Danielsen lar seg bli undersøkt av sykepleierstudent Thea Øen i forbindelse med pasientkommunikasjons-øvelser på Vitensenteret. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Frivillige pensjonister som «pasienter» og mer omfattende opplæring i bruk av stetoskop i kliniske undersøkelser. Det er ikke uten grunn at miljøet rundt sykepleierutdanningen ved campus Drammen er blitt tildelt 1,5 millioner kroner av Olav Thon Stiftelsen.

- Hei, hvordan går det med deg? Har du spist maten din i dag, spør Thea Øen på 19 år, i det hun entrer pleierommet.

- Nei. Jeg synes ikke den smaker noe godt, får hun til svar av 80-årige Rosemarie Danielsen.

Rundt dem følger observatører og medstudenter nøye med på scenen som utspiller seg på Vitensenteret på campus Drammen. Det er kommunikasjonstrening for førsteårsstudentene på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Student øver kommunikasjon på pasient. foto

- Mer realistisk

- Det er ganske artig å få muligheten til å øve seg på ekte mennesker under studiene, sier Øen.

- Man kan jo lese om hvordan pasienter kan reagere, men det er noe helt annet å få oppleve en slik situasjon selv. Jeg tror definitivt slike øvelser gjør oss bedre forberedt til praksis og yrkeslivet.

Danielsen er en av flere pensjonister som deltar frivillig når studentene har øvingsdager. Hun er positivt til at sykepleierutdanningen er blitt mer realistisk.

- Det er viktig at de får oppleve på kroppen hvordan det er å prate og ta på eldre mennesker. Selv om disse akkurat har begynt på studiet, synes jeg de klarer seg ganske bra, sier Danielsen.

Studenter gir tilbakemelding på kommunkasjonsutførelse hos medstudent under øvelse. foto.

G-SKUV

I tillegg til mer realistisk kommunikasjonstrening, får Øen og de andre på sykepleierutdanningen opplæring i metoden som kalles Grunnleggende Systematisk Klinisk Undersøkelse og Vurdering (G-SKUV).

- Metoden går ut på at studentene lærer å utføre utvalgte kliniske undersøkelser av pasienter, sier Ösp Egilsdottir, høgskolelektor ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap.

- Hensikten er at studentene skal få en bedre evne til å vurdere pasienter, og har vært en del av utdanningen her siden 2015.

Egilsdottir og høgskolelektor Kirsten Byermoen har siden 2015 jobbet for å implementere G-SKUV inn i sykepleieutdanningen til USN.

- Etter at vi hadde en evaluering av undervisningopplegget vårt, fikk vi tilbakemelding av studentene på at de ønsket å øve enda mer og gjerne på ekte pasienter, sier Egilsdottir.

- Det inspirerte oss til å skrive prosjektplanen om en helseklinikk på campus Drammen, der eldre kommer inn og frivillig lar seg bli undersøkt av studentene. Studentene vil samtidig få tett oppfølging av undervisningsansvarlig, som sammen med dem gjennomgår de funn og vurderinger som studentene gjør.

- På denne måten får studentene øvet seg på blant annet pasientkommunikasjon, kartlegging av helsehistorikk og pasientvurdering, sier Byermoen.

Øsp Egilsdottir og Kirsten Byermoen holder undervisning. foto.

Hever statusen på yrket

Tredjeårsstudentene Anette Sagen og Alexandra Hoftaniska er blant dem som har hatt opplæring i G-SKUV over flere år. Sistnevnte har også erfaring med studiet fra tiden før metoden ble implementert i utdanningsprogrammet.

- Jeg startet på førsteåret i 2014, og jeg må si det er noe helt annet å ha G-SKUV som en del av pensum, sier Hoftaniska. 

- Vi lærer å bruke stetoskopet til å lytte etter flere ting enn vi gjorde før, noe som gjør oss i stand til å ta enda bedre vare på pasientene våre. Det er ikke alltid vi sykepleiere har en lege for hånden, så det er veldig viktig at vi lærer flest mulig verktøy å kunne ta i bruk i yrket. Jeg mener G-SKUV-opplæringen er med på å heve statusen til sykepleieryrket.

Sagen nikker og peker samtidig på at de frivillige pensjonistene innsats har mye å si for kvaliteten på G-SKUV-treningen til studentene.

- Gjennom G-SKUV lærer studenter å lytte til hjertet og til lungene, sier Sagen. 

- Å lyttet til dette på en eldre kropp er ganske annerledes enn å lytte til yngre kropper, som studenter ofte gjør når de øver på hverandre. Når de går ut i praksis eller i jobb er det jo derimot som regel eldre kropper de må forholde arbeide med, så at pensjonistene stiller opp og hjelper til er utrolig flott.

Studenter og Hilde Eide diskuterer G-SKUV. foto.

Knyttes til naturvitenskapen

Implementeringen av G-SKUV i sykepleierutdanningen ved USN har ikke gått upåaktet hen, og prosjektet er nettopp gitt 1,5 millioner kroner i støttet av Olav Thon Stiftelsen.

- Det er for det første en stor anerkjennelse, som viser hvor viktig det er å koble sykepleien i større grad til naturvitenskapen, sier professor Hilde Eide, daglig leder ved Vitensenteret helse og Teknologi i Drammen og prosjektveileder for helseklinikken, som hun er sammen med professor II Anne Moen.

Hun forteller at det har vært et behov for økt naturvitenskaplig kompetanse blant sykepleierstudenter, og sier dette kommer av nye utfordringer som sykepleiere støter på i arbeidslivet.

- Vi møter pasienter i sykehjem og hjemmesykepleien som har stadig mer komplekse helseutfordringer. Vi synes derfor det er særlig spennende og hensiktsmessig at denne kompetansen utvikles i samarbeide med studentene og eldre på helseklinikken.

Eide forteller videre at de tildelte midlene nå muliggjør videre uttesting av metoden som en del av undervisningen ved sykepleierstudiet. Byermoen og Egilsdottir er enige, og mener det samtidig symboliserer at yrkets status løftes.

- Å være sykepleier handler nemlig om mye mer enn kun å vise omsorg. Det handler også om å kunne gjøre gode vurderinger og iverksette kliniske tiltak som pasientene trenger, så det er både fint og viktig at dette synliggjøres gjennom tildelingen, understreker Byermoen.