Seksuell trakassering i sykepleien: - Studenter må forberede seg

Sykepleierstudenter foran sykeseng på Vitensenteret i Drammen. foto.
Utsatte: Både sykepleiere og unge kvinner er spesielt utsatte for uønsket seksuell oppmerksomhet ifølge SSB. Foto: Stian Kristoffer Sande.

- Ingen av våre studenter skal godta å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Instituttleder Lise Gladhus.

Tidligere i januar meldte SSB at 17 prosent av norske sykepleiere i 2016 opplevde å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Landsgjennomsnittet blant alle norske sysselsatte var 4 prosent, og SSB opplyser at sykepleiere er den mest utsatte yrkesgruppen i landet.

SSB-tallene viser også at kvinner fra 18 til 24 år er den aldersgruppen som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Giang Le Boye, førsteårsstudent på bachelor sykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), sier det er uhyggelige tall å forholde seg til.

- Det er ubehagelig, og jeg som ikke har erfaring fra pleieryrket fra tidligere vil gjerne vite mer om hva jeg skal gjøre hvis jeg havner i en slik situasjon.

Sykepleierstudenter foran sykeseng på Vitensenteret i Drammen. foto

Du kan fysisk frigjøre deg

Lise Gladhus, leder på Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, forteller at du som student ikke skal la deg bli behandlet noe annerledes av pasienter enn av andre på arbeidsplassen.

- Hvis du opplever at en pasient fysisk berører kroppen din på steder som er helt unaturlig at pasienten tar på i den aktuelle situasjonen, som for eksempel i nærheten av brystene, på baken eller rundt livet ditt, så skal du vite at du har lov til å be pasienten stoppe, eller fysisk frigjøre deg fra pasienten. Jeg understreker at ingen av våre studenter skal godta å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, verken i praksis eller senere i yrkeslivet.

Må forberede seg

Gladhus forteller at man på sykepleierstudiet ved USN lærer mye om pasientkommunikasjon.

- Studenter får undervisning i hvordan man skal kommunisere og fysisk berøre pasienter på en slik måte at situasjonen blir minst mulig vanskelig for pasienter og sykepleiere. De fleste av oss vil jo gjerne stelle oss selv, så derfor opplever mange pasienter det som sårbart å ikke være i stand til dette.

Instituttlederen sier studenter likevel må være forberedt på at de kan komme opp i situasjoner som oppleves som ubehagelige eller vanskelige.

- Dessverre vil mange sykepleiere gjennom et langt yrkesliv kunne få erfaringer med situasjoner som ikke er greie. Ute i praksis kan du som sykepleiestudent oppleve pasienter som trår over grensene dine for hva som er akseptabelt, enten i form av blikk, kommentarer eller at de fysisk berører deg.

Instituttleder Lise Gladhus. foto.

Komplisert situasjon for sykepleiere

Gladhus påpeker at pasienters avhengighetsforhold til sykepleiere ofte gjør at sykepleiere kan havne i en komplisert situasjon om de har en pasient som oppfører seg ufint.

- En sykepleier kan ikke be en pasient dra, selv om pasienten gjør noe uakseptabelt. Pasienten forblir en pasient. Sykepleiere møter derfor en utfordring i at de både må tydeliggjøre for pasienten at oppførselen ikke er OK, samtidig som de selv må fortsette å oppføre seg respektfullt overfor pasienten. 

Gladhus sier dette er viktig også for å hindre at ubehagelige situasjoner med pasienter ikke skal eskalere ytterligere. Hun mener studenter av den grunn bør øve på å fremstå tydelige verbalt.

- I en oppstått situasjon kan det for eksempel hjelpe å si til pasienten at «det blir vanskelig for meg å hjelpe deg når du gjør dette». Og at du samtidig signaliserer klart hvor grensene går, og at pasienten ikke får trå over den.

Trenger å høre fra studentene

campus Vestfold sitter Karoline Lie, studentrådsleder ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, med en liten bunke ark foran seg. Dem har hun fått av Reidun Thorn Akre, tillitsvalgt for andreårsstudentene på bachelor i sykepleie. 

- I går kveld la jeg ut ett innlegg på kullets Facebook-side, og spurte om noen av dem har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering under praksisen, forklarer Akre.

- I løpet av et halvt døgn fikk jeg høre fra fem studenter som fortalte om ubehagelig opplevelser med pasienter. Den ene episoden jeg fikk høre om gjorde meg kvalm.

Studentrådsleder Karoline Lie og tillitsvalgt for andreårsstudenter på sykepleierstudiet Reidun Thorn Akre

Lie, som leser fortellingene som er printet ut på arkene, rister oppgitt på hodet. Hun sier historiene dessverre ikke overasker.

- Det er i seg selv veldig leit at det ikke sjokkerer. Samtidig er det også leit at studentene ikke har sagt ifra til oss om dette før. For det er nettopp slikt vi tillitsvalgte og stundetrådledere skal ta tak i. Vi jobber for at studentene skal få det bedre når de er ute i praksis, så derfor er det utrolig viktig at vi får høre om disse opplevelsene.

Har opplevd det selv

Lie, som har pleieerfaring fra tidligere, har opplevd å bli utsatt for lignende hendelser studentene beskriver.

- En gang skulle jeg snu en pasient, og ba ham ta tak i hånden min. I stedet tok han tak i baken min og ga meg kommenterer på den. Og etterpå fortalte han hvordan han nøt å holde tak i den. Jeg sa klart ifra til ham at det han gjorde ikke var greit, men jeg meldte ikke ifra om episoden til min veileder, ettersom jeg følte jeg hadde kontroll på situasjonen.

Hadde Lie opplevd en lignende situasjon i dag hadde hun derimot meldt ifra.

- Det er fordi jeg mener vi må få oversikt over hvor stort dette problemet faktisk er.

Ark med utskrift av fortellinger om trakassering og uønsket oppmerksomhet opplevd av studenter i praksis eller jobb. foto.

Kan være vanskelig å vurdere

- Det kan i mange sammenhenger være vanskelig for en sykepleier å vurdere om det de opplever er et overtramp eller ikke, sier Akre.

- Vi jobber veldig ofte innenfor det vi kaller pasienters urørlighetssoner, altså deres personlige intimgrense. Man må for eksempel noen ganger stå i dusjen med en pasient som er naken, eller ha samtaler med pasienter om intime tema. Dessverre senker noen pasienter grensene for hva de mener er OK å gjøre i slike situasjoner, og derfor tror vi mange studenter spør seg selv om berøringer eller kommentarer fra disse pasientene er et overtramp eller bare noe de «må tåle». Mange kan fort bli usikre, og tenke «OK, så tok han meg på rumpa eller på puppene, men nå var jo jeg også innenfor hans urørlighetssone.»

Akre og Lie er derimot ikke i tvil om hva de anbefaler studenter å gjøre.

- Om du så bare opplever et snev av ubehag bør du si ifra om det, sier Lie.

Sykepleierstudenter foran sykeseng på Vitensenteret på campus Drammen. foto.

Vil øke egen synlighet

Lie sier hun har diskutert med Akre om de selv har vært flinke nok til å tydeliggjøre hvor viktig det er at studenter sier ifra.

- Som sagt er det den beste måten å få gjort noe med problemet. Som studentråd og tillitsvalgt føler vi at vi blir brukt for lite. Vi må nok innse at vi kan bli bedre synlige for USN-studentene, slik at de ser at vi er til for dem. Alle studenter som opplever ubehag eller trakassering kan komme til oss.

Akre legger til:

- Samtidig som vi skal synliggjøre oss mer, skal vi også fokusere mer av arbeidet på å få studenter til å tørre å sette egne grenser når de er praksis. Dette handler om deres egen integritet. Dessverre vil nok mange sykepleierstudenter oppleve ubehagelige situasjoner i praksisen, men man skal absolutt ikke finne seg i at en pasient tråkker over ens grenser.

Hvis du skulle oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet og/eller trakassering i forbindelse med praksis, kan du ta kontakt med følgende personer og organ for å melde ifra:

- Din praksisveiler

- Din praksislærer/emneansvarlig

- Din klassetillitsvalgt

- Studentrådsleder for ditt fakultet (kontaktinformasjon finnes på sdsn.no og under hver campus).

- USNs meldesystem; Si ifra-knappen