Skal vurdere reglene for å bli universitet

Portrett av Ingvild Marheim Larsen innendør på campus smilende til kamera.
LEDER EKSPERTGRUPPE: USN-viserektor Ingvild Marheim Larsen leder ny ekspergruppe som skal vurdere kriteriene for hva som skal til for å bli – og forbli – et universitet. (Foto: Nils Kalve)

Er kravene for å bli et universitet for tøffe? En ekspertgruppe ledet av Ingvild Marheim Larsen ved Universitetet i Sørøst-Norge skal gå gjennom dagens regelverk. 


Reglene for å bli universitet i Norge skal under lupen. Regjeringen setter ned en ekspertgruppe for å gå gjennom dagens krav for akkreditering og reakkreditering. Målet er å gjøre kravene mer treffsikre og regelverket mer oversiktlig.

Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), skal lede ekspertgruppen.

–  En spennende oppgave som jeg gleder meg til. Gruppen består av høyt kompetente kolleger, et privilegium å få lede dette arbeidet. Vi har også et svært godt sekretariat. Sammen med dem skal jeg planlegge arbeidet og lose oss gjennom de nødvendige diskusjonene, sier Ingvild Marheim Larsen.

LES OGSÅ: Kristian Bogen leder nytt likeverds- og mangfoldsutvalg

Er reglene for rigide?  

Er dagens system unødvendig byråkratisk og kravene for å bli – og forbli – universitet for rigide? Ekspertgruppen skal se på om det er mulig å effektivisere systemet og prosessen uten at det går ut over kvaliteten.

Deriblant skal gruppen vurdere kravene om at hver institusjon må tilby ­fire doktorgradsprogram alene for å bli universitet og at hvert program må ha 15 kandidater.

– Dagens system med noen justeringer underveis har eksistert i om lag tjue år. Bare det gjør det naturlig å se på opprykksystemet. Vi må sikre at vi har et framtidsrettet system som gir oss det beste utgangspunkt for et universitets- og høyskolesystem med god kvalitet i hele landet, forklarer Marheim Larsen om bakgrunnen for arbeidet. 

Selv har USN vært et universitet i fire år. 4. mai 2018 kunne Høgskolen i Sørøst-Norge ta i bruk navnet som hadde vært klart siden fusjonen mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark to år tidligere. 

– Som Norges yngste universitetet kan jeg bringe USNs erfaring med dagens akkrediteringssystem godt inn i dette arbeidet, sier Ingvild Marheim Larsen.

LES OGSÅ: Universitetsstatus vedtatt av Kongen i statsråd

Leverer rapport før jul

Ekspertgruppen skal også kartlegge reglene som gjelder i andre land. Definisjonen på universitet er svært ulik rundt om i verden. 

For å bli universitet i Norge, må institusjonen ha minst fire egne doktorgradsprogram, mens for å bli medlem av European University Association, den europeiske universitetsorganisasjonen, kreves bare ett slikt program.

– Vi har fått et spennende og godt mandat der det vektlegges at kvalitetskravene til universitet ikke skal senkes. Det er jeg glad for, sier Ingvild Marheim Larsen.

Ekspertgruppen skal levere rapporten sin 15. desember. I løpet av neste år legger Kunnskapsdepartementet fram forslag til ny universitets- og høyskolelov. Ekspertgruppens rapport vil være en del av dette lovarbeidet.

LES OGSÅ: Søkertallene 2022: Tilbake til normalen

 

Dette er ekspertgruppen  

Det norske systemet for akkreditering og reakkreditering for universiteter kan være en tid- og ressurskrevende prosess. Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal vurdere dagens regelverk.

Gruppen bes vurdere hvilke krav som er nødvendige for å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet i utdanning, forskning og formidling, og om noen av kravene i dag er uhensiktsmessige.

Ekspertgruppen bes vurdere hvor myndighet for ulike bestemmelser skal plasseres (institusjon, NOKUT, departement, regjering og storting), og om krav til universitet som i dag er regulert i forskrift, bør løftes til lovsnivå.

Medlemmer 

  • Leder Ingvild Marheim Larsen, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Kathrine Skretting, professor ved Høgskolen i Innlandet.
  • Steinar Kristoffersen, rektor ved Høgskolen i Molde.
  • Vidar Haanes, rektor ved MF vitenskapelig høyskole.
  • Gro Bjørnerud Mo, professor ved Universitetet i Oslo.
  • Peter Maassen, professor ved Universitetet i Oslo.
  • Staffan Edén, professor emeritus ved Gøteborgs Universitet.
  • Madeleine Sjøbrend, akkrediteringskoordinator, Handelshøyskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, tidligere fag- og forskningspolitisk ansvarlig i Norsk Studentorganisasjon.