STEP skal hindre lærerfrafall

Lærer og elever sammen i klasserommet
LÆRERMANGEL: Norge kan mangle så mange som 4000 lærere i 2030. Det største frafallet skjer de første årene etter endt utdanning. (Foto: Tine Poppe)

Mange ferske lærere dropper ut av yrket etter få år. Det skal prosjektet STEP gjøre noe med.

Det var glade og engasjerte partnere som møttes til digital kick-off for forskningsprosjektet Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer (STEP) mandag 23. august.

– Alle nyutdannede lærere skal få god veiledning slik at de blir trygge i rollen. Denne forskningen blir viktig for alle som skal jobbe med veiledning og lærerutdanning. Her vil resultatene deres spille en stor rolle, sa forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en videohilsen til prosjektpartnerne. 

Pressebilde portrett av Henrik Asheim i dress og som ser rett i kamera

De neste fire årene skal Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Universitetet i Tromsø, KS, Utdanningsforbundet og Pedagogstudentene samarbeide tett for å utvikle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som skal sikre at nyutdannede lærere blir i yrket.

Veiledning kan hindre frafall

Det er en stor samfunnsutfordring å rekruttere, utdanne og beholde dyktige lærere i barnehage og skole, og det er anslått at Norge kommer til å mangle 4000 lærere i 2030. For mange viser arbeidslivet seg å være så annerledes fra utdanningen at de velger bort læreryrket. Det skal STEP gjøre noe med.

– Det største frafallet skjer de første årene i yrket, sier prosjektleder for STEP, pofessor Eva Bjerkholt ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Forskning viser imidlertid at veiledningsordninger for nyutdannede lærere gir svært gode resultater, økt mestring og trygghet i arbeidet. De som fikk veiledning er mer positive til å bli i yrket. Dessverre er det ikke alle nyutdannede lærere som får dette tilbudet.

– Læreryrket er en kompleks profesjon, og den læres ikke kun med fem års utdanning. Det er dette som gjør denne perioden så sårbar og viktig, sier Bjerkholt.

Professor Eva Bjerkholt

Elise Håkull Kungtveit er leder for Pedagogstudentene, organisasjonen for lærerstudenter. Hun tror STEP kan bli en avgjørende bidragsyter for å rekruttere og beholde lærere i yrket.

– Vi trenger lærerutdanninger som ruster oss til profesjonsutøvelse. Mange opplever at det ikke er tilfellet. Avstanden mellom det som skjer på utdanningen og det som skjer i praksis er altfor stor. En del av rekrutteringsutfordringene vi ser ligger i å sikre at utdanningen blir profesjonsnær. Prosjektet er helt unikt og verdifullt for oss, sier Kungtveit.

LES OGSÅ: Engasjerte barn lærer best, også i naturen

Skal følge studenter fra studier til jobb

I 2016 ble det besluttet å forlenge norske lærerutdanninger til femårig masterutdanning. Våren 2022 er de første av disse studentene ferdig utdannet og klare for yrkeslivet.

STEP skal følge disse studentene gjennom det siste studieåret og de to første årene som lærere. Gjennom denne perioden skal prosjektet blant annet samle kunnskap om hvilke forventninger studentene og deres framtidige kolleger, skoleledere og eiere har til de nyutdannede lærerne.

Prosjektet skal undersøke i hvilken grad de nyutdannede lærernes kompetanse verdsettes og tas i bruk i skolen, og hvilke tiltak rettet mot nyutdannede lærere som kan bidra til at de blir i yrket.

STEP skal også finne ut hvordan forskningsbasert kunnskap kan bidra til å utvikle de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede lærere.

LES OGSÅ: USN samarbeider med skoler over hele landet

Om prosjektet STEP

Tittel: Partnership for Sustainable Transition from Teacher Education to the Profession (STEP): Becoming a professional teacher/Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke: Å bli en profesjonell lærer

Prosjektleder: Professor Eva Bjerkholt

Finansiering: 12 millioner fra Norges Forskningsråd

Beskrivelse: STEP skal møte utfordringer i samfunnslivet som krever tiltak for at flere nyutdannede lærere forblir i skolen.

Målsetting: STEP skal utvikle forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om overgangen fra lærerstudent til lærer. STEP skal bidra til kunnskapsbasert politikkutvikling i sektoren når det gjelder utvikling og implementering av nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere.

Varighet: Mars 2021 - mars 2025

Partnere

STEP er basert på et likeverdig samarbeid mellom partnerne i prosjektet.

Universiteter

Organisasjoner

Internasjonal mentor

  • Professor Auli Toom, Universitetet i Helsinki

Internasjonal ekspertgruppe