Våre meritterte undervisere 2021

KOMMET GJENNOM NÅLØYET: Birger Opstad fra USN Handelshøyskolen, Fridel Lindstøl fra institutt for pedagogikk og Jannike Ohrem Bakke fra institutt for språk og litteratur har blitt meritterte undervisere ved USN i 2021.
KOMMET GJENNOM NÅLØYET: Birger Opstad fra USN Handelshøyskolen, Fridel Lindstøl fra institutt for pedagogikk og Jannike Ohrem Bakke fra institutt for språk og litteratur har blitt meritterte undervisere ved USN.

USN har i år utnevnt tre nye meritterte undervisere. En er norskdidaktiker, en har bakgrunn innenfor drama, teaterfag og pedagogikk og en har markedsføring som fagfelt.

Felles for de tre er at de utpreger seg med innsats ut over det ordinære når det gjelder arbeid med undervisning. De har et gjennomgående og tydelig søkelys på studentenes læring.  De beskriver, dokumenterer, begrunner og reflekterer over eget arbeid med undervisning og utdanningskvalitet på en solid måte. Og de er aktive bidragsytere i eget fagmiljø når det gjelder arbeid med utdanningskvalitet.

– Våre nye meritterte undervisere er opptatt av å utvikle seg som undervisere i samarbeid med andre og dokumenterer systematisk og vitenskapelig arbeid med undervisning. Felles for de tre er også at de med sin tilnærming til undervisning kan være til inspirasjon for andre både på tvers av, og innenfor eget fagfelt, forteller leder av arbeidet med meritteringsordningen, Hilde Larsen Damsgaard.

LES OGSÅ: Hva kjennetegner en merritert underviser?

Dokumenterer arbeidet godt

Komiteen har hatt gleden av å lese om og få dokumentert en kunnskapsbasert undervisningspraksis og konkret arbeid med for eksempel profesjonsverksted, videolekser og nye digitale læringsformer. De merittertes søknader kjennetegnes gjennomgående av at søknaden og vedleggene «snakker sammen» sånn at det som beskrives i søknaden dokumenteres gjennom relevante vedlegg. På den måten får de meritterte frem ikke bare beskrivelser av hva de gjør som undervisere, men hvordan de gjør det og hvorfor.

USNs nye meritterte undervisere er:


Førsteamanuensis Jannike Ohrem Bakke

Ohrem Bakke jobber på Institutt for språk og litteratur på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

I komiteens vurdering av hennes søknad står følgende oppsummering:

Bakke har levert en svært ryddig, gjennomarbeidet og godt skrevet søknad som viser kompetanse og innsats i henhold til de gitte kriteriene. Det er godt samsvar mellom søknadstekst og vedlegg, og Bakke har valgt ut vedlegg som dokumenterer de ulike hoved- og underkriteriene på en god måte. Hun dokumenterer en innsats ut over det ordinære, blant annet når det gjelder systematisk utprøving av nye undervisningsformer, utvikling av læringsressurser og en stadig leting etter nye og egnede måter å fremme læring på. Bakkes undervisningspraksis er begrunnet i relevant teori og forskning, og hun har tydelige ambisjoner for videreutvikling i arbeidet med et gjennomgående fokus på læring og utdanningskvalitet.

 

Førsteamanuensis Fride Lindstøl

Lindstøl jobber på Institutt for pedagogikk på Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Komiteen oppsummerer sin vurdering på følgende måte:

Lindstøls søknad bærer preg av variasjon i undervisning, fokus på studentenes læring og en vilje og evne til stadig utvikling av egen tilnærming til undervisning. Lindstøl har arbeidet mye og systematisk med utvikling av undervisning over tid. Et sentralt fokus er undervisning om undervisning og utvikling av læringsformer som kobler teori og praksis sammen innenfor tverrfaglige kontekster der det legges mye vekt på å trene og samhandle om undervisning. Hun samarbeider mye med både studenter og kollegaer om utvikling av undervisning. Søknaden dokumenterer ulike prosjekter knyttet til undervisning, og det er en kobling mellom utviklingsarbeid, ny undervisningspraksis og forskningsprosjekter. Gjennom vedlegg får hun frem hvorfor hun gjør det hun gjør, og hun begrunner egen tilnærming til undervisning og studentenes læring. 

 

Førsteamanuensis Birger Opstad
Opstad er visedekan ved USN Handelshøyskolen. I oppsummeringen i komiteens arbeid står det:

Opstad har skrevet en søknad som fremstår som kunnskapsbasert. Han trekker inn relevant universitetspedagogisk forskning og teori og knytter den til sin egen undervisningspraksis. Han er i stadig utvikling som underviser, og det er et klart fokus på studentenes læring i søknaden. Opstad legger vekt på erfaringsdeling og samhandling og har tydelige ambisjoner for fakultetet han inngår som leder i. Han dokumenterer prosesser og tiltak som er satt i verk som en del av kvalitetsarbeidet i egen enhet og har tydelige ambisjoner og planer for videre kvalitetsarbeid.  

LES OGSÅ: USNs fyrste meritterte undervisarar

Totalt er det nå ni meritterte undervisere på USN. Det vil bli en ny utlysning høsten 2021 med søknadsfrist våren 2022. Nå går vi også i gang med å etablere et nettverk eller et akademi for de meritterte for å styrke USNs arbeid med utdanningskvalitet.