Om Høgskolen i Sørøst-Norge – HSN

Med åtte campuser er vi sterkt til stede i en av landets mest dynamiske regioner

Finn studier Finn ansatte

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter.  

HSN ledes av rektor Petter Aasen.

Rektor rapporterer til HSNs styre, som ledes av professor Rune Nilsen. 

Vi har om lag 18.000 studenter og 1600 ansatte, og består av åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

Høgskolen i Sørøst-Norge skal være regionalt forankret, og med åtte campuser er vi tydelig og sterkt til stede i en av landets mest spennende og dynamiske regioner.

Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark.

Det engelske navnet på Høgskolen i Sørøst-Norge er University College of Southeast Norway (som forkortes USN).

Ansattsøk. Illustrasjon.

Våre ansatte

Søk etter ansatte ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

E-læring og nettsudier. Illustrasjon.

E-læring og nettstudier

HSN skal være en fremtidsrettet høyskole, hvor e-læring og nettstudier er en naturlig og sentral del av måten vi underviser på.

akademisk dugnad

HSN for flyktninger

Både ansatte og studenter ved Høgskolen i Sørøst -Norge (HSN) ønsker å bidra til suksessfull integrering av flyktninger i Norge.