Glenn-Egil Torgersen

Glenn-Egil Torgersen

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-106)
Professor i Pedagogikk. Ph.D. i Psykologi. Forskningsleder Senter for Sikkerhet, Krisehåndtering og Beredskapsledelse (SKB). Arbeider med operativ pedagogikk og grunnforskning på DU (Det Uforutsette) og SAM (Samhandling under risiko); pedagogiske tilnærminger, modellutvikling og målemetoder for leder- og kompetanseutvikling innen DU og SAM. Kallet medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Akademi (DKNVS, gruppe for Psykologi og Pedagogikk); ALL European Academies (ALLEA) - the European Federation of Academies of Sciences and Humanities; Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA).

Ansvarsområder

NEWS!

June 2020: DOES THE NORWEGIAN POLICE FORCE NEED A WELL-FUNCTIONING COMBAT MINDSET?

July 2020: TIME, INDIVIDUALITY, AND INTERACTION: A Case Study 

 • DU (Det uforutsette), SAM, (Samhandling under risiko) og trening/opplæring - Les kort intro om denne forskningen (fra foredrag i Det Kongelige Norske Videnskapsakademi)
 • Måling/feltstudier øvelser
 • Beredskapspedagogikk - Militærpedagogikk
 • Undervisning: PhD-emne Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet (10sp), tema: Universitets- og høgskolepedagogisk profesjonalitet med vekt på innovasjon
 • Forskningsleder SKB (Senter for Sikkerhet, Krisehåndtering og Beredskapsledelse), USN
 • Fakultetets representant (HH) USNs førstelektorprogram
 • Veileder:  Masterprogram - Innovasjon og ledelse
 • Emneansvarlig: Det Uforutsette og Beredskap (DUB). Emnebeskrivelse/info. Radiointervju om studiet. Reportasje om studiet
 • Interesssert i "Det Uforutsette" (DU)? Masteroppgave, PhD, forskningsprosjekt? Ta kontakt!

Kompetanse

Hovedtrekk kompetanse:

 • Professorkompetanse i Pedagogikk; Dosentkompetanse i Organisasjon og Ledelse/Utdanningsledelse; Ph.D. i Psykologi (NTNU); Cand.Polit., Cand.Mag.,hovedfag i Pedagogikk (UiO); Allmennlærer (adjunkt med opprykk/realfag) (HiØ/UiB); PhD-veilederkurs NAFOL (Nasjonal Forskerskole for Lærerutdanning, NTNU/UiB). 
 • Tidligere jobbet i grunnskolen (klassestyrer og pedagogisk veileder), lærerutdanning (HiØ) og høyere offisers- og lederutdanning (Forsvarets høgskole), samt bi-stilling som seniorforsker ved Institutt for Energiteknikk (IFE).

Utvalg av pågående forskningsprosjekter (med publisering) - 2019 - :

 • UNFORESEEN METHODOLOGY (UN-METH/ORG) (finjustering av validert skjema, måling av organisasjoners beredskapskvalitet og kompetanse for uforutsette hendelser)
 • KOMPETANSE FOR DET UFORUTSETTE (blant annet hovedveileder for PhD-stipendiat oblt Marius Herberg ved Forsvarets Høgskole, tilknyttet NTNU Psykologisk institutt)
 • COGNITIVE LOAD (Learning and decision making in complex contexts, learning outcomes with ICT/Multimodality)
 • TIME, INDIVIDUALITY AND INTERACTION: A CASE STUDY (med prof. Herner Sæverot, HVL)
 • AESTHETICS AND IMPLICATIONS FOR EPISTEMOLOGY (Bildüng, Cognition and Emotion) IN PEDAGOGICS AND EMERGENCY MANAGEMENT (med Prof Herner Sæverot (HVL) og 1.am. Kristian Firing (NTNU). Norges del av ERASMUS + project:  ARTIST-LED LEARNING IN HIGHER EDUCATION (ALL). About 30 researchers from different countries in Europe are included in the ALL project. The participants are mostly academic staff at universities and colleges. The research is funded by ERASMUS + (Project leader: Tatiana Chemi (It), Aalborg University). 
 • DO THE POLICE NEED A WELL FUNCTIONAL COMBAT MINDSETS? (med prof. Ole Boe, USN)
 • NY SAMHANDLINGSTEORI (oversiktsbok - stipend fra Norsk faglitterær forfatterforening, NFF)​
 • ORGANISASJONSLÆRING GJENNOM UH-PEDAGOGISK KOMPETANSEUTVIKLING (med 1.lekt. Guro H. Helskog (USN).
 • MEETING THE CHALLENGES OF EXISTENTIAL RISKS THROUGH EDUCATIONAL INNOVATION: A PROPOSAL FOR AN EXPANDED CURRICULUM (Scientific Anthology, Routledge). Med Prof. Dr. Herner Saeverot (HVL), international forskergruppe (ferdig 2021). Abstracts. Contributors. Seminar autumn 2019, Bergen.

Publikasjoner

Siste publikasjoner:

 • Boe, O., Torgersen, G. E. & Skoglund, T. H. (2020). Does the Norwegian Police Force Need a Well-Functioning Combat Mindset? FRONTIERS IN PSYCHOLOGY – Organizational Psychology - Policy and Practice Reviews Article - Research Topic: Police Trauma, Loss, and Resilience (published: 03 June 2020). https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01075
 • Torgersen, G. E. & Carlsten, T. C. (2019).  Preparing Strategic Military Leaders and Crisis Managers for Differing Degrees of Diversity: A New Strategic Model. In: Magnussen, L. I. (Ed.), Disaster, Diversity and Emergency Preparation. NATO Science for Peace and Security Series, 146. Amsterdam, Dordrecht: IOS Press, Springer Science and Business Media in cooperation with NATO Emerging Security Challenges Division. DOI 10.3233/NHSDP190032
 • Herberg, M., Torgersen, G.-E. & Rundmo, T. (2019). Competence for the Unforeseen: Social Support and Concurrent Learning as Basic Components of Interaction Under Risk. Frontiers in Communication – Disaster Communication, 4(19). https://doi.org/10.3389/fcomm.2019.00019
 • Sørensen, J.L., Carlström, E.D., Torgersen, GE. et al. (2019). The Organizer Dilemma: Outcomes from a Collaboration Exercise. International Journal of Disaster Risk Science, 10(2) https://doi.org/10.1007/s13753-019-0220-2
 • Boe, O. & Torgersen, G. E. (2018). Norwegian “Digital Border Defense” and Competence for the Unforeseen: A Grounded Theory Approach. Frontiers in Psychology, 9(555). https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00555/full
 • Magnussen, L. I., Carlstrøm, E., Sørensen, J. L., Torgersen, G. E., Hagenes, E. F., & Kristiansen, E. (2018). Learning and usefulness stemming from collaboration in a maritime crisis management exercise in Northern Norway. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 27(1), 129-140. https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/DPM-06-2017-0131

Scientific anthologies (Launched September 21, 2018 - on the United Nations' International Day of Peace):

Content: How can we as a society prepare ourselves for the unforeseen, the events and threats at the outer reaches of what we have trained for? The authors of Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk elucidate new views on emergency management and understanding the unforeseen in society and learning processes by introducing the concept of ‘samhandling’, a Norwegian term that connotes interaction, collaboration, cooperation and coordination in one word. The book challenges traditional perceptions of ‘samhandling’ and new models are introduced with the questions: What are the basic structures of the concept of interaction under risk? How can interaction be created when conditions are unpredictable?

Innhold: Mange alvorlige hendelser kommer uforutsett på etater og aktører. Er det mulig å planlegge, lære og trene på noe som ennå ikke er kjent? «Pedagogikk for det uforutsette» introduserer ny pedagogisk tenkning for å komme det uforutsette i forkjøpet. For å få det til utfordres tradisjonelle kunnskapssyn, didaktiske modeller og erfaringslæring. Boken treffer alle som jobber med kompetanse i makt, utdannings-, krise- og beredskapsorganisasjoner, samt studenter, lærere og forskere i pedagogikk og organisasjonsfag.  

Utvalg Kronikker/reportasjer: