Kathrine Bordevich

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-2107)
Kathrine Bordevich er stipendiat på kulturstudiet og underviser i spesialpedagogikk, med spesielt fokus på psykisk helse barn og unge, relasjoner (anerkjennesle, mobbing) og utfordringer med matematikk og sansetap. Kathrine har bakgrunn fra arbeid i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, som lærer og med arbeid med barn og voksene med fysisk og psykiske funksjonsnedsettelser. Hun har hovedfag i psykologi og jobber i dag innenfor videreutdanning, BA og Master i Spes.ped. Kathrine var nestleder i forskningsgruppen "Oppvekst og Utdanning" inntil hun gikk over til å bli stipendiat. Ellers er hun forskningsmedarbeider det longitudinelle forskningsprosjektet "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark" (UngSA) og utviklingsprosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE), et Erasmus+ prosjekt med England og Danmark

Ansvarsområder

  • Emneansvar eller underviser i emner på BA, GLU, master og vidreutdanning i spes.ped
  • Veileder BA og masterstudenter

Kompetanse

2020 Phd. kurs; Literature Management and Scientific Communication (USN)

2020 Phd. kurs; Kulturteori (USN) 

2019 Phd. kurs; Narrative metoder i barne- og ungdomsforskning (NTNU) 

2018 Phd. kurs; Kulturdidaktikk (USN) 

2017 Phd. kurs; Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodolog (HSN)   

2016 phd kurs; Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati (HSN) 

2016 - 2020 Nordisk master i synspedagogikk og rehabilitering (Gøteborg Universitet og USN) 120 stp.

2008 Makroøkonomi (Høgskolen i innlandet)  

2007 Cand. Polit. Psykologi, (NTNU) 120. stp.   

2002 Can. mag. Psykologi (med gr.fag Pedagogikk, Sosiologi), (NTNU) 260 stp.  

CV

2016 – 2033 Prosjektmedarbeider i "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark" (UngSA)  et 20-årig kvalitativt longitudinelt forskningsarbeid om manglende gjennomføring i videregåendeskole som bruker etnografisk narrativ intervjumetode. Finansiert av USN og FARVE midler.

2017- 2020 Prosjektmedarbeider i utviklingsprosjektet "Marginalisation and Co-created Education" (MaCE) i samarbeid med England (Universiteter i Cumbria) og Danmark (VIA). Prosjektet er et Emasmus+ prosjekt. 

2019 - 2023 Styremedlem i stiftelsen Eikholt, nasjonalt resusssenter for døvblinde, brukerrepresentant, Drammen

2018 - 2019  Nestleder av den tverrfaglige forskergruppa "Oppvekst og utdanning". Gruppa består av medlemmer fra helsefag, sosialfag og pedagogikk. Hovedfokus for tiden er på ungdom.

2018 - 2019 Mobilitetsterapeut for personer med svekket syn/blindhet (Gøteborg Universitet)

2006 - 2018  Psykologisk rådgiver i PPT Færder kommune

2008 - 2009  Karrieretesten, laget i samarbeid med en stipendiat på HIVE, på bestilling fra studieguiden.no (The aim was to help young people, associating the profession's interests and skills (Holland`s theories) to different personality traits (The Big Five) against a guidance of different occupational choices.

2006 - 2007 Miljøterapeut og persoling assistent til ei lita multifunksjonshemmet jente med MLD (en progrierende sykdom), Horten 

2000 Adjunkt med opprykk, Årvoll barne og ungdomsskole (fra 1. - 10. klasse), Oslo

1996 - 2006 Miljøterapeut, Kongeveien dagsenter, Horten. Dagsenter for 35 voksene mennesker med psykisk og fysisk utviklingsnedsettelser

1998 - 2005 Miljøterapeut, Basebamanningen, Horten. Omsorgsbolig for 20 voksene med lett psykisk utviklingsnedsettelse

Testkompetanse innen spesialpedagogiske arbeid; evne kartlegging (WISC, WAIS), hukommelse, atferd og konsentrasjons kartleggling (Våletesten, Brown, BREIF, SDQ, ASQ, VOT, ASEBA, CBCL, ADDES, 5-15, CVI), matematikkkartlegging (Adler, LOC, Ostad, Myhre, Alle teller, MIO, Tegne-regne-prøven, Lunde), lese og skrivekartlegging (STAS, Arbeidsprøven, Carlsten, God leseutvikling) og språkkartlegging (Språk 6-16, Språk 5-6, 20 spørsmål, TRAS, TROG, Alle med).

Publikasjoner

Moshuus, G. H, Ask, T. S., Bordevich, K, Bunting, M., Gulløy, E., Halvorsen, T. A., Svenni, T. W., Tjelta, T. (2019). Inaktive ungdommer - en av vår tids største utfordringer. Sluttrapport (2015 – 2018). Porsgrunn/Oslo: FARVE-Fondet, NAV, Kunnskapsavdelingen, 67 s. 

Bordevich, K. & Brekke Valen Gulseth, S. (2019). Anerkjennelse i skolesamfunnet. I; The Journal of Youth Voices in Education: Methods Theory Practice,1(2), pp. 21-32. 

Bordevich, K. & Fredriksson Paulsen, R. (2019). Det hadde vel vært bedre da om jeg hadde hatt venner: en kvalitativ studie av ungdoms vennskaps og medelev relasjoner i skolesamfunnet. I; The Journal of Youth Voices in Education: Methods Theory Practice,1(2), pp. 41-51. 

Bordevich, K., Vardheim, I., Gulløy, E. og Bunting, M. (2018). Nye perspektiver på mobbing. I  Aase, K. N., Kristiansen, R., Vardheim, I., Bentsen, A., Gulløy, E., Bordevich, K., Bunting, M. & Krane, V. (2018). I; Ung i Telemark 2018. Skien: Telemark fylkeskommune/Kompetansesenter rus – region sør. s.100-110.