Institutt for estetiske fag

Instituttet for estetiske fag har har en bred studieportefølje innenfor estetiske fag og tilbyr studier innenfor håndverksfag, mediefag, musikk og drama. Her kan du arbeide digitalt og praktisk.

De estetiske fagene er i tillegg en del av de store profesjonsutdanningene grunnskole- og barnehagelærerutdanningen.

Instituttleder: Geir Sigvard Salvesen

Forskning

Fagpersonalet er engasjert i ulike forskergrupper ved fakultetet - instituttet har følgende forskergrupper: 

Vi vil at vår forskning skal være relevant og anvendt både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studenter kan ta del i flere forskningsprosjekter og resultater fra forskningen brukes også aktivt inn i undervisningen.

Oversikt over publisering i Cristin