Institutt for estetiske fag

Instituttet for estetiske fag har en bred studieportefølje innenfor estetiske fag og tilbyr studier innenfor kunst og håndverksfag, mediefag, musikk og drama.

De estetiske fagene er i tillegg en del av de store profesjonsutdanningene grunnskole- og barnehagelærerutdanningen.

Forskning

Fagpersonalet er engasjert i ulike forskergrupper ved fakultetet - instituttet har følgende forskergrupper: 

Vi vil at vår forskning skal være relevant og anvendt både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Studenter kan ta del i flere forskningsprosjekter og resultater fra forskningen brukes også aktivt inn i undervisningen.

Oversikt over publisering i Cristin