Institutt for maritime operasjoner

40

Institutt for maritime operasjoner

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Studieprogram

Instituttet tilbyr utdanning innen skipsfart og logistikk, nautikk, marinteknisk drift, maritim ledelse og nautiske operasjoner (phd). Oversikt og lenke til alle våre studium finner du ved å trykke på studietilbudsknappen over.  I tillegg til tilbyr instituttet en rekke kortere kurs. Oversikt over dem finner du her.

Forskning

Instituttets satsningsområder innen forskning er maritim logistikk og havneoperasjoner og maritime human factors:

 Oversikt over alle ansattes publiseringer i Cristin.

Samarbeid

Vi har et utstrakt samarbeid med organisasjoner og institusjoner innenfor maritim næring:

  • Med Kystverket for økt sjøsikkerhet
  • MARKOM2020 er et samarbeid med alle utdanningsinstitusjoner i Norge som tilbyr maritim utdanning. Formålet med samarbeidet er å levere maritim utdanning i særklasse. Det ble etablert av kunnskapsdepartementet og nærings og handelsdepartementet i 2011. 
  • ECOPRODIGI er et samarbeid mellom utdanningsinstusjoner og maritim næring i EU og Baltikum - om økoeffektivitet og digitalisering.
  • Industrimaster I samarbeide med maritime bedrifter tilbyr HSN en industrimaster i Maritime Managament, hvor studentene får en midlertidig deltidsjobb hos våre samarbeidspartnere mens de studerer.  
  • Bachelorstudenter i praksis: Vårt samarbeid med maritim næring gjør nå også at vi kan tilby studenter praksis som en del av studieløpet.​

Instituttet tilbyr også tilpasset kurs for næringslivet, blant annet: 

For full oversikt over etterutdanningstilbud, trykk på knapp for instituttets studietilbud øverst på siden og velg kategori "kurs uten studiepoeng".

På USN kan studenter og ansatte også drive forskning og utprøving innen maritim autonomi på Testarena Horten.