Ny yrkesvei til høyere utdanning

Maritim simulator illustrasjon som viser står 360 graders skjerm med skip og oljerigg utpå havet og mange små dataskjermer og tastatur og ratt.
MARITIM KARRIERE: USN er alene om å tilby maskinoffiserutdanning på bachelornivå, nå også tilrettelagt for studenter med yrkesfaglig bakgrunn – y-veien. Fra før har USN lang erfaring med y-veien til ingeniøryrket.

Har du fagbrev fra videregående skole og ønsker høyere utdanning? Yrkesfaglig vei er inngangsbilletten både til ingeniøryrket og en maritim karriere i marinteknisk drift.

Yrkesfaglig vei, også kalt y-veien, til ingeniøryrket har lang tradisjon ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Y-veien er en mulighet for kandidater med nødvendig praksis, men ikke studiepoeng, som ønsker en høyere utdanning.

Nå lanserer USN y-veien også for maritime studier. Norge som en av verdens største sjøfartsnasjoner har stort behov for marinteknisk personell med høyere utdanning. 

For å møte næringslivets etterspørsel, kan kandidater med fagbrev som motormann fra videregående søke bachelor i marinteknisk drift ved USN campus Vestfold denne våren.

– Utdanningen gir deg en inngangsbillett til et spennende arbeidsmarked hvor arbeidskontrakter kan være mulig allerede før du er ferdig utdannet, forteller universitetslærer og programkoordinator Fred Arne Høifødt.

LES OGSÅ: Derfor velger Vivian en maritim karriere

15 ledige studieplasser til høsten

Høsten 2020 ser han frem til å fylle 15 ledige y-veistudieplasser for fagbrevkandidater til bachelor i marinteknisk drift. USN er eneste universitet i landet som tilbyr maskinoffiserutdanning på bachelornivå.

– Det er vi ganske stolte av. USN har en profesjonsrettet, arbeidslivsorientert og samfunnsrelevant hovedprofil. Hos oss blir studentene fortrolig med utstyret de skal bruke i jobb. De trener både i simulator og i et fullt utstyrt maskinrom likt det de finner om bord, sier Høifødt.

Portrett av Fred Arne Høifødt

Utdanningen kvalifiserer til jobber på skip, rigger og anlegg på land som for eksempel maskinist, maskinsjef og teknisk driftssjef.

Med fagbrev som motormann har studentene allerede relevant praksis, og kan med bachelor i marinteknisk drift y-veien løse maskinoffisersertifikat etter kort tid om bord.

– Dette er et etterspurt tilbud fra både rederier og ansatte. Næringen trenger denne type personell med solid erfaring og kompetanse. Ikke minst med tanke på fremtidens drift av skip, som vil kreve blant annet gode analytiske evner og evnen til å kunne operere et skip manuelt når logaritmer og autonome systemer feiler, sier Høifødt.

Etter endt bachelor kan studentene også søke direkte opptak på videre studier, som master i maritim ledelse ved USN eller andre maritime masterutdanninger ved landets universiteter.

– Med den nye y-veien åpner vi for en gjennomgående kompetanseutvikling fra fagbrev til doktorgrad, sier universitetslektor Simen Hjellvik.

Bachelor i marinteknisk drift tilbys også for kandidater med generell studiekompetanse fra videregående eller maritim teknisk fagskole, som søker normert studieløp (a-vei) via samordna opptak.

– Vi ønsker alle nye studenter velkommen til studiemiljøet vårt i Vestfold, hvor y-vei sammen med a-vei vil skape ettertraktede og kompetente kandidater til næringen, sier Høifødt og Hjellvik.

LES OGSÅ: Drømmer om jobb på Hurtigruten som maskinist

Først ut med y-vei til ingeniøryrket

Fra før har campus Porsgrunn lang erfaring med y-vei som inngang til ingeniøryrket. Tidligere Høgskolen i Telemark var først ut med å lansere studietilbudet tilrettelagt for fagbrevkandidater her til lands.  

USN har videreført de gode tradisjonene, utviklet og hevet kvaliteten på studietilbudet slik at y-veien i dag er tilpasset et arbeidsliv i endring. 

Ingeniører i oransje arbeidstøy og med oransje hjelmer på hodet står på en rekke på en industriplass og hører på en mannlig ingeniør som snakker. Illustrasjonsbilde

Bachelorprogrammene til elektroingeniør, elektronikkingeniør, maskiningeniør, byggingeniør og kjemiingeniør i Porsgrunn tilbys via y-veien.

Det tilpassede y-veiløpet inneholder realfag som mangler fra videregående yrkesfag. Studenter med fagbrev eller svennebrev fra videregående skole kan dermed bli fremtidens ingeniør i løpet av tre år ved USN. 

LES OGSÅ: USN får Senter for fremragende undervisning 


 

Dette er y-veien

  • Yrkesfaglig vei til høyere utdanning (y-veien) er et faglig og pedagogisk opplegg som bygger på studentens yrkesfaglige bakgrunn.
     
  • Y-veien er tilrettelagt og tilpasset kandidater med fagbrev eller svennebrev fra videregående skole.
     
  • Y-veien startet opp ved tidligere Høgskolen i Telemark og USN har tatt med de gode tradisjonene videre og tilbyr fremdeles denne tilretteleggingen for dyktige fagbrevkandidater.
     
  • Søknadsfrist 15. april.