Nøkkeltal

Studenter med himmel bak. Bilde.

Universitetet i Søraust-Noreg er det tiande universitetet i Noreg. Vi ble akkreditert som universitet den 4. mai 2018, etter at Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark i januar 2016.

Studentar

Studentar, totalt: 17 256 (haust 2023)

Tilsette

1913 årsverk (haust 2023)

Fire fakultet

Åtte campusar

(Tall frå november 2023. Kjelde: DBH)

Doktorgradsprogram

USN har følgjande doktorgradsprogram:

Budsjett

Budsjett 2023: 2 164 791 000 kroner

Kilde: Revidert budsjett 2023 (styremøte)