Illustrasjonsfoto management information systems

Representerer du en offentlig eller privat virksomhet med bærekraftsutfordringer og behov for innovasjon? Er du student og opptatt av å tenke innovativt rundt bærekraftige løsninger for næringslivet?


Da vil vi invitere deg med i «Innovasjon i team», en helt ny modell for samarbeid mellom studenter, arbeidsliv og vitenskapelig ansatte.

  • Din virksomhet vil få tilført en gratis innovasjonsenhet over en fire måneders periode, bestående av nytenkende studenter og vitenskapelig ansatte fra USN.
  • Som student vil du bli trent i å tenke innovativt rundt bærekraftige løsninger for arbeidslivet. Du får jobbe med relevante problemstillinger på en måte som utvikler ferdigheter og egenskaper som blir viktige i arbeidslivet, mens du fortsatt går på studiet.

Dette er «Innovasjon i team»

  • Et helt nytt valgemne ved USN, som fokuserer på tverrfaglig samarbeid om bærekraftig innovasjon.
  • Studenter fra ulike studieretninger settes sammen i tverrfaglige grupper. Gruppene skal samarbeide tett med partnere både fra arbeids- og samfunnslivet og med vitenskapelige ansatte. Målet er å identifisere og løse aktuelle bærekraftsutfordringer.
  • Emnet skal etter hvert tilbys på hele USN, men starter som en pilot på campusene Bø og Vestfold høsten 2021.

Kontaktpersoner

Anette Myhre Momrak Anette Myhre Momrak, prosjektleder og emneansvarlig Bø

 

Kristin Bentsen Kristin Bentsen, emneansvarlig Vestfold